Forside / Aktuelt / 2015 / Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge

Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge kæmper med andre og flere udfordringer end ikke-anbragte børn, men en omfattende undersøgelse fra SFI tegner et nyt og mere positivt billede af deres trivsel det sted, hvor de er anbragt.

Ny trivselsundersøgelse tager temperaturen på trivslen blandt de 11-17-årige børn og unge, der er anbragt i familiepleje, på en døgninstitution, et socialpædagogisk opholdssted eller andetsteds, fx på eget værelse eller en efterskole.

De anbragte børn føler sig eksempelvis elsket af deres biologiske forældre i lige så høj grad som børn, der ikke er anbragt. Men der er også forskelle at spore i trivslen alt afhængig af, hvilken anbringelsesform børnene er i.

Undersøgelsen er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Du finder undersøgelsen på Det Nationale Forskningscenter for Velfærds hjemmeside

 

Sidst opdateret 14/01 2016