Forside / Aktuelt / 2016 / Nyheder, ændringer og virtuelt klasserum, modul 8

Nyheder, ændringer og virtuelt klasserum, modul 8

Dette nyhedsbrev er til dig, som indberetter til Tilbudsportalen på vegne af et tilbud, der hører under socialtilsyn.

Sammenhæng mellem indberetning og offentlig søgefunktion

Virtuelt klasserum, modul 8


 modul 8


Så er vi klar med modul 8 i rækken af undervisningsmoduler i det virtuelle klasserum.

Dette modul handler om sammenhængen mellem indberetningen og den offentlige søgefunktion. Se, hvordan dit tilbud præsenteres på Tilbudsportalen, og hvor ofte skal du opdatere oplysningerne.

Det virtuelle klasserum er tænkt som en hjælp til at styrke arbejdet med at indberette til Tilbudsportalen.
Det virtuelle klasserum er en række interaktive undervisningsmoduler, som du kan gennemføre, når det passer dig. Målgruppen er primært tilbud, der ikke er underlagt socialtilsyn, men indholdet er i høj grad relevant også for dit tilbud. Du kan gennemføre alle moduler eller plukke i dem efter behov.

Gå til Modul 8 ved at følge dette link: Modul 8

Bemærk, at nogle læringselementer åbner i en ny fane. Du vender tilbage til det virtuelle klasserum ved at klikke på den første fane.
Du finder de forudgående undervisningsmoduler på Tilbudsportalens hjemmeside.
  

Ændring for kost- og efterskoler med færre end ni pladser

Når den reviderede Lov om socialtilsyn træder i kraft til nytår, er kost- og efterskoler med færre end ni pladser der anvendes til anbringelse af børn og unge, ikke længere underlagt socialtilsyn. De vil blive fjernet fra Tilbudsportalen, i forbindelse med at Socialtilsynene gennemgår tilbuddene.

Status for tilbud under ankeproces

Indtil nu er tilbud, der står over for at få frataget deres godkendelse, blevet fjernet fra Tilbudsportalen forud for en eventuel ankeproces.
Fremover vil tilbuddene forblive synlige på Tilbudsportalen, indtil en eventuel ankeproces er afsluttet. 
Under høringsperioden vil der på Tilbudsportalen stå ’Godkendelse tilbagekaldt - afventer klagefristens udløb’. Hvis afgørelsen ankes, vil der, indtil sagen er afgjort, stå ’Godkendelse tilbagekaldt, afgørelse påklaget - afventer Ankestyrelsens afgørelse’ ud for det enkelte tilbud.

Nu bliver det lettere at sammenligne takster

Det bliver nu lettere at sammenligne takster for private tilbud med takster for kommunale eller regionale tilbud.
På Tilbudsportalens søgefunktion beregnes der for private tilbud nu automatisk en takst i alt, som er fratrukket refusion for indirekte moms. Det er denne takst, man skal se på, hvis man vil sammenligne prisen på indsatsen med prisen på en tilsvarende indsats leveret af et kommunalt eller regionalt tilbud.

Supporten har julelukket

Tilbudsportalens support holder lukket mellem jul og nytår fra fredag d. 23. december kl. 14 til mandag d. 2. januar 2017.

Julehilsen

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra teamet bag Tilbudsportalen.

 

Sidst opdateret 01/03 2017