Forside / Aktuelt / 2017 / Hjælp til selvhælp i det virtuelle klasserum, modul 9

Hjælp til selvhælp i det virtuelle klasserum, modul 9

Dette nyhedsbrev er til dig, som er godkendende myndighed på Tilbudsportalen, og som arbejder i en kommune eller region.

Hjælp til selvhjælp i det virtuelle klasserum, modul 9 
Så er vi klar med det niende og sidste modul i rækken af undervisningsmoduler i det virtuelle klasserum.
Dette modul har fokus på at kontrollere og godkende en indberetning, samt Værktøjskassen, hvor du finder nyttig hjælp og vejledning.

Gå til Modul 9 for myndigheder ved at følge dette link: Modul 9

Her kan du se Modul 9 for tilbud, som dine tilbud har modtaget: Modul 9 for tilbud

Bemærk, at nogle læringselementer åbner i en ny fane. Du vender tilbage til det virtuelle klasserum ved at klikke på den første fane.

Du finder de forudgående undervisningsmoduler på Tilbudsportalens hjemmeside.

hvilken hjælp og vejledning har du brug for?

Brug et par minutter på at give os feedback på det virtuelle klasserum. Vi vil gerne høre din mening, uanset om du har benyttet dig af et eller flere af modulerne – eller eventuelt ingen. Kun sådan kan vi blive klogere på, hvor du har brug for hjælp, og hvilken hjælp du foretrækker.

Gå til det korte spørgeskema:  Brugerundersøgelse af virtuelt klasserum

 

Ændret visning af takster for visse ydelser

Se om det berører dig

I forbindelse med opdateringen af Tilbudsportalen kort før jul, ændrede vi på visningen af takster for bestemte ydelser. Det gjorde vi, fordi der ikke skal indberettes takster for ydelser, der ikke er visiteret efter serviceloven, og som ikke er omfattet af finansieringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner).

Det drejer sig om følgende ydelser:
 
På børn og unge-området

  • talepædagogisk behandling
  • specialundervisning
  • undervisning i 0-10. klasse
  • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov


På  voksen-området

  • talepædagogisk behandling
  • kommunal sygepleje
  • kompenserende specialundervisning
  • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 
Tilbuddene kan fortsat vælge ydelserne, så de kan vise, hvis ydelserne indgår i en indsats, men der kan ikke længere oplyses takst for disse ydelser.

Hvis et tilbud tidligere har indberettet en eller flere af disse ydelser, vil taksten ikke længere fremgå af Tilbudsportalen. Tilbuddet bør derfor kigge på, om indberetningen fortsat er retvisende og sende eventuelle rettelser til godkendelse.

Hvis tilbuddene har brug for at vise, hvad de nævnte ydelser koster, kan de benytte kommentarfeltet til taksten på indsatsen.

Sidst opdateret 06/03 2017