Forside / Aktuelt / 2017 / Kan jeres kontaktperson kontaktes?

Kan jeres kontaktperson kontaktes?

Dette nyhedsbrev er til dig, som indberetter til Tilbudsportalen på vegne af et tilbud.

TEMA: STIKPRØVEKONTROL - OPLYSNINGER OM KONTAKTPERSON


For øjeblikket har vi fokus på, om indberetningerne har en gyldig og opdateret mailadresse på tilbuddets kontaktperson.

Oplysningen om kontaktpersonens mailadresse er vigtig, fordi det er herigennem, man som bruger af Tilbudsportalens søgeværktøj kan kontakte jeres tilbud. Er oplysningen ikke retvisende, kan I gå glip af henvendelser.

Derfor opfordrer vi dig til at se efter, om jeres kontaktoplysninger er opdaterede.

Læs mere om den igangværende stikprøvekontrol af kontaktpersoners mailadresser.


GENAKTIVERING AF OBS- OG FEJLBESKEDER

Vi er blevet opmærksomme på, at nogle fejlbeskeder i indberetningssystemet i en periode ikke har fungeret korrekt.
Vi har nu genaktiveret fejlbeskederne, så de virker efter hensigten. Det betyder, at du kan få en fejlbesked, hvor du før fik en obs-besked, når du indberetter bestemte oplysninger.


Ordforklaringer


Fejlbesked: Besked, der fortæller dig, at du mangler at indberette oplysninger, der er nødvendige for at fortsætte indberetningen.

Obs-besked: Besked, der fortæller dig, at du muligvis skal indberette en given oplysning, men hvor du først skal overveje, hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Sidst opdateret 22/06 2017