Forside / Aktuelt / 2017 / Kan jeres kontaktperson kontaktes?

Kan jeres kontaktperson kontaktes?

Dette nyhedsbrev er til dig, som er godkendende myndighed på Tilbudsportalen, og som arbejder i en kommune eller region.

TEMA: STIKPRØVEKONTROL - OPLYSNINGER OM KONTAKTPERSON


For øjeblikket har vi fokus på, om tilbuddene har en gyldig og opdateret mailadresse på tilbuddets kontaktperson.

Oplysningen om kontaktpersonens mailadresse er vigtig, fordi det er herigennem, man som bruger af Tilbudsportalens søgeværktøj kan kontakte tilbuddet. Er oplysningen ikke retvisende, kan tilbuddet gå glip af henvendelser.

Derfor opfordrer vi tilbuddene til at se efter, om deres kontaktoplysninger er opdaterede.


Læs mere om den igangværende stikprøvekontrol af kontaktpersoners mailadresser.


GENAKTIVERING AF OBS- OG FEJLBESKEDER

Vi er blevet opmærksomme på, at nogle fejlbeskeder i indberetningssystemet i en periode ikke har fungeret korrekt.
Vi har nu genaktiveret fejlbeskederne, så de virker efter hensigten. Det betyder, at tilbuddene kan få en fejlbesked, hvor de før fik en obs-besked, når de indberetter bestemte oplysninger.

Ordforklaringer


Fejlbesked: Besked, der fortæller indberetteren, at der mangler oplysninger, der er nødvendige for at fortsætte indberetningen.

Obs-besked: Besked, der fortæller indberetteren, at der muligvis skal indberettes en given oplysning, men hvor indberetteren først skal overveje, hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt.Sidst opdateret 22/06 2017