Belægningsprocent

For øjeblikket har vi fokus på tilbuddenes indberetning af belægningsprocent i denne igangværende stikprøvekontrol.

Oplysningen om belægningsprocent er vigtig, fordi det er herigennem, man som bruger af Tilbudsportalens søgeværktøj kan få baggrundsoplysninger, der supplerer oplysningerne om takster og pladser på tilbuddet. Er oplysningen forkert, kan tilbuddet gå glip af henvendelser.
Derudover bruger socialtilsynene oplysningen i deres vurdering af tilbuddenes budget.

Det er ikke den aktuelle belægningsprocent, vi spørger til, men derimod den belægningsprocent, som tilbuddet har anvendt i beregningen af takster.

Hvor finder jeg oplysningen i indberetningen?

Oplysningen om belægningsprocent skal indberettes på fanen ’Faggrupper og normering’, nederst på siden ’Normering’.

Hvor indberetter man belægningsprocent?

Når tilbuddet indberetter eller opdaterer oplysningen om belægningsprocent og indsender det til godkendelse, skal myndigheden godkende oplysningen, før den kan ses på Tilbudsportalens søgeværktøj.

Myndigheden kan vælge at opdatere oplysningen selv. Også i dette tilfælde er det vigtigt, at oplysningen godkendes, før den bliver synlig på søgeværktøjet.


Læs mere om stikprøvekontrol

Du finder hjælp og vejledning i Værktøjskassen:

Gå til VærktøjskassenSidst opdateret 29/09 2017