Forside / Aktuelt / Aktiviteter / Undervisning

Undervisning

Her finder du Tilbudsportalens opdaterede undervisningsmateriale.

Undervisning i virtuelt klasserum
Det virtuelle klasserum er tænkt som en hjælp til at styrke både tilbud og myndigheders arbejde med Tilbudsportalen. Det er en række interaktive undervisningsmoduler, som du kan gennemføre, når det passer dig. 

Den primære målgruppe er tilbud under kommunal eller regional myndighed og godkendere hos kommuner og regioner, men indholdet er i høj grad også relevant for tilbud under socialtilsyn og godkendere hos socialtilsynet.

Hvert modul handler om et udvalgt emne i indberetningen. Hvis du gennemfører alle ni moduler, får du et grundigt kendskab til og overblik over Tilbudsportalens indberetning og dine opgaver i relation hertil.

Undervisningsmodul 1:

Tilbuddets rolle i indberetningen
Modul 1 for tilbud handler om Tilbudsportalens formål og din rolle i indberetningen

Myndighedens rolle i indberetningen
Modul 1 for myndigheder handler om Tilbudsportalens formål og din rolle i indberetning

 

Undervisningsmodul 2:

Tilbud: Brugeradministration og arbejdsgange
Modul 2 for tilbud handler om at tildele eller fjerne adgang til at indberette på vegne af dit tilbud. Du lærer også, hvordan du kontrollerer og indsender din indberetning til din myndighed
billede 

Myndighed: Brugeradministartion og arbejdsgange
Modul 2 for myndigheder handler om at oprette et nyt tilbud og give en kollega adgang til at kontrollere og godkende indberetninger. Du lærer også at slette en kollegas rettigheder, hvis vedkommende skifter funktion eller fratræder
billede

 

Undervisningsmodul 3:

Tilbud: Indberetning af målgrupper
Dette modul handler udelukkende om målgrupper, fx hvordan du vurderer, hvilke målgrupper du bør oprette, og hvordan du indberetter dem. 
Modul 3 


Myndighed: Indberetning af målgrupper
Dette modul handler udelukkende om målgrupper, fx hvordan tilbuddet vurderer, hvilke målgrupper det bør oprette, og hvordan man gør. Som myndighed er det vigtigt, at du kender logikken bag oprettelse af målgrupper, så du kan vurdere, om indberetningen er retvisende. 

Modul 3 

 

Undervisningsmodul 4:

Tilbud: Adresser og afdelinger
I dette modul lærer du at oprette adresser og afdelinger. 
Modul 4


Myndighed: Adresser og afdelinger
Dette modul handler om at oprette adresser og systemlogikken bag oprettelse af afdelinger.  Modul 4

 

Undervisningsmodul 5:

Tilbud: Faggruppe og normering
I dette modul lærer du at indberette, hvilke faggrupper der arbejder på dit tilbud. Du lærer også at fordele personalets timetal på faggrupper, så systemet kan udregne et normeringstal.
Modul 5 


Myndighed
: Faggruppe og normering
Dette modul handler om indberetningen af faggrupper og fordeling af timetal, som ligger til grund for det normeringstal, som systemet udregner. 
Modul 5 


Undervisningsmodul 6:

Tilbud: Faglig tilgang og metode
I dette modul lærer du at indberette de faglige tilgang og metoder, der kendetegner arbejdet på dit tilbud. 
Modul 6 

Myndighed: Faglig tilgang og metode
Dette modul handler om faglig tilgang og metode. Som myndighed er det vigtigt, at du kender systemets logik i forhold til faglig tilgang og metode, når du skal godkende indberetninger, eller hvis du skal vejlede tilbud i at indberette.
Modul 6 

 

Undervisningsmodul 7:

Tilbud: Indsatser  
Modulet handler om et helt centralt emne i indberetningen: Tilbuddets indsatser. Det er her tilbuddet viser, hvilke ydelser borgeren kan modtage på tilbuddet, og hvad det koster.
Modul 7 

Myndighed: Indsatser  
Modulet handler om et helt centralt emne i indberetningen: Tilbuddets indsatser. Det er her tilbuddet viser, hvilke ydelser borgeren kan modtage på tilbuddet, og hvad det koster.
Modul 7 

 

Undervisningsmodul 8:

Tilbud: Sammenhæng med offentlig søgefunktion
Få kendskab til sammenhængen mellem indberetningen og den offentlige søgefunktion og lær, hvornår du skal opdatere oplysningerne. 
modul 8 

Myndighed: Sammenhæng med offentlig søgefunktion
Lær, hvordan du gør et tilbud synligt på Tilbudsportalen, og hvor ofte de indberettede oplysninger bør opdateres.
modul 8 

 

Undervisningsmodul 9:

Tilbud: Hjælp til selvhjælp
Dette modul har fokus på at sende en indberetning til godkendelse samt vise, hvor du kan finde mere hjælp.
Modul 9 

Myndighed: Hjælp til selvhjælp
Dette modul har fokus på at kontrollere og godkende en indberetning samt vise, hvor du kan finde mere hjælp.
Modul 9 

Sidst opdateret 05/01 2017