Lovgivning

Tilbudsportalen er hjemlet i Serviceloven og de nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er hjemlet i Servicelovens § 14:

Social- og indenrigsministeren samler og formidler oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud...i en landsdækkende oversigt (Tilbudsportalen).

De nærmere regler om Tilbudsportalen er beskrevet i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Tilbudsportalens formål

Tilbudsportalens formål fremgår af bekendtgørelsens § 1:

    • at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed
    • at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,
    • at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder,
    • at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og
    • at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.