Forside / Værktøjskassen / For dig der indberetter

For dig der indberetter

Skal du registrere et nyt tilbud på Tilbudsportalen eller opdatere et eksisterende tilbud? Så kan du lette indberetningsopgaven ved at forberede dig.

Som led i din forberedelse kan du gøre brug af:

  • Et flowdiagram, der giver dig overblik over de etaper, du skal igennem, når du indberetter.
  • En tjekliste over de oplysninger, du med fordel kan finde frem og have ved hånden, når du igen får adgang til at opdatere dine oplysninger.

Hjælp lige ved hånden
Vi har droppet de lange manualer. I stedet har du i indberetningen den nødvendige hjælp lige ved hånden i form af:

  • Hjælpetekster med klare eksempler, som guider dig gennem indberetningsforløbet
  • Små videoer, som hjælper dig gennem de mest komplicerede punkter
  • Adviseringer, som gør dig opmærksom på mulige fejl i din indberetning

Dermed får du den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Få hjælp til at indberette og godkende tilbudstyper

Få hjælp til at oprette målgrupper

Få hjælp til at oprette adresser og afdelinger

Få hjælp til at indberette pladser

Få hjælp til at indberette medarbejdere

Få hjælp til at indberetter et budget og en årsrapport samt skabeloner til dette

Få hjælp til oprette metoder

Få hjælp til at oprette indsatser

Få hjælp til at kontrollere og indsende en indberetning

Få hjælp til diverse spørgsmål vedr. Tilbudsportalen