Forside / Værktøjskassen / For dig der indberetter / Faggrupper og normering

Faggrupper og normering

Film om fagrupper og normering

Thumbnail for webcast om faggrupper
Få hjælp til at forstå siden ”Faggrupper” i indberetningen med denne korte film. I filmen finder du også links til andet relevant vejledningsmateriale.

Thumbnail for webcast om normering
Få hjælp til at forstå siden ”Normering” i indberetningen med denne korte film. I filmen finder du også links til andet relevant vejledningsmateriale.

Læs hele artiklen

Hvordan opgør jeg antal timer pr. medarbejder?

Du skal angive det samlede antal timer pr. uge for hver faggruppe.
Timerne skal afspejle den officielle arbejdstid, der fremgår af ansættelseskontrakten, dvs. det antal timer medarbejderen er ansat til og får løn for. Timer i forbindelse med kursus, sygdom, orlov med løn eller lignende skal altså medregnes.

Du skal dog være opmærksom på:

  • Fravær uden løn skal ikke medregnes.
  • Hvis en medarbejder ikke arbejder hver uge, men ellers har fast arbejdstid, skal det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge medregnes.
  • Hvis en medarbejder ikke har regelmæssig arbejdstid, medregnes et skønsmæssigt timetal, som udtryk for det antal timer, der gives løn for.

Denne vejledning forklarer og viser dig, hvordan man fordeler timer.

Sidst opdateret 11/10 2017