Tilbudstyper

Thumbnail for webcast om tilbudstyper

Få hjælp til at forstå fanen ”Tilbudstyper” i indberetningen med denne korte film. I filmen finder du også links til andet relevant vejledningsmateriale.

Læs hele artiklen

Hvilke tilbud skal registreres på Tilbudsportalen?

Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende plejefamilier og kommunale, regionale samt private tilbud: 

Tilsynsmyndighed: Socialtilsyn Tilsynsmyndighed: Kommune
Plejefamilier, SEL § 66, stk. 1, nr. 1 og 2 Særlige dagtilbud, SEL § 32
Private opholdssteder, SEL § 66, stk. 1, nr. 5 Særlige klubtilbud , SEL § 36
Døgninstitutioner, SEL § 66, stk. 1, nr. 6 Beskyttet beskæftigelse, SEL § 103
Stofmisbrugsbehandling, SEL § 101 og § 101a Aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104
Midlertidige botilbud til voksne, SEL § 107 Plejehjem, SEL § 192
Længerevarende botilbud til voksne, SEL § 108 Alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 (privat finansiering) 
Krisecentre, SEL § 109 Friplejeboliger, FPL § 1
Herberg og forsorgshjem, SEL § 110

Almene ældre- og plejeboliger, § 5, stk. 2 og 
§ 105, stk. 2

Tilbud i form af hjælp og støtte efter 
SEL § 83-87, 97, 98 og 102

Alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 (offentlig finansiering)

Andre typer af tilbud og plejefamilier skal ikke registreres på Tilbudsportalen.

Hvilke tilbud hører under socialtilsyn og hvilke hører under kommune/region?

Det er tilbuddets juridiske grundlag, der afgør om et tilbud hører under socialtilsyn eller kommune/region. Nedenstående tabel viser hvilke juridiske grundlag, der hører under hvilken myndighed. 

Hvis et tilbud er godkendt efter flere juridiske grundlag på tværs af de to myndighedstyper, ex. et kombineret § 108 og § 104 tilbud, så er det som udgangspunkt socialtilsynet, der fører tilsyn med tilbuddet.
Det gælder dog alene for juridiske grundlag efter serviceloven.

Tilsynsmyndighed: Socialtilsyn Tilsynsmyndighed: Kommune
Plejefamilier, SEL § 66, stk. 1, nr. 1 og 2 Særlige dagtilbud, SEL § 32
Private opholdssteder, SEL § 66, stk. 1, nr. 5 Særlige klubtilbud , SEL § 36
Døgninstitutioner, SEL § 66, stk. 1, nr. 6 Beskyttet beskæftigelse, SEL § 103
Stofmisbrugsbehandling, SEL § 101 og § 101a Aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104
Midlertidige botilbud til voksne, SEL § 107 Plejehjem, SEL § 192
Længerevarende botilbud til voksne, SEL § 108 Alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 (privat finansiering) 
Krisecentre, SEL § 109 Friplejeboliger, FPL § 1
Herberg og forsorgshjem, SEL § 110

Almene ældre- og plejeboliger, § 5, stk. 2 og 
§ 105, stk. 2

Tilbud i form af hjælp og støtte efter 
SEL § 83-87, 97, 98 og 102

Alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 (offentlig finansiering)

Hvilket socialtilsyn hører mit tilbud under?

Her er et overblik over, hvilken region socialtilsynene har ansvar for:

• Frederiksberg Kommune i Region Hovedstaden
• Holbæk Kommune i Region Sjælland
• Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark
• Silkeborg Kommune i Region Midtjylland
• Hjørring Kommune i Region Nordjylland

I de kommuner, som varetager opgaven som socialtilsyn, udføres godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud af et af de andre socialtilsyn:

• Socialtilsynet i Region Hovedstaden varetager opgaven i Holbæk Kommune
• Socialtilsynet i Region Sjælland varetager opgaven i Hjørring Kommune
• Socialtilsynet i Region Nordjylland varetager opgaven i Silkeborg Kommune
• Socialtilsynet i Region Midtjylland varetager opgaven i Faaborg-Midtfyn Kommune
• Socialtilsynet i Region Syddanmark varetager opgaven i Frederiksberg Kommune

Sidst opdateret 11/05 2016