Forside / Værktøjskassen / For socialtilsyn

For socialtilsyn

Skal du oprette et nyt tilbud på Tilbudsportalen eller behandle en indberetning fra et tilbud? Så kan du med fordel have følgende ved hånden:

  • Et flowdiagram, der giver dig overblik over de etaper, du skal igennem fra du opretter et nyt tilbud til du har godkendt tilbuddets indberetning.
  • En tjekliste over de forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med behandling af en indberetning.
  • Plejefamilier: En tjekliste over de oplysninger, du med fordel kan finde frem og have ved hånden, når du skal indberette samt et flowdiagram for indberetning af plejefamilier.

Hjælp lige ved hånden
Vi har droppet de lange manualer. I stedet har du i indberetningen hjælp lige ved hånden i form af:

  • Hjælpetekster med klare eksempler, som guider dig gennem behandlingen af indberetningen
  • Små videoer, som hjælper dig gennem de mest komplicerede punkter
  • Adviseringer, som gør dig opmærksom på mulige fejl i tilbuddets indberetning

Dermed får du den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Få hjælp til at administrere brugere.

Opret et nyt tilbud, fjern et fejloprettet eller ophørt tilbud fra indberetningen  eller flyt et eksisterende tilbud.

Få hjælp til at indberette og godkende et tilbuds tilbudstyper.

Få hjælp til at indberette plejefamilier.

Få hjælp til at indsende tilsynsblanketter og indberette påbud.

Få hjælp til at indberette budget og årsrapport.

Få hjælp til at kontrollere og godkende en indberetning.