Om Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier, tilbud til børn og unge som er udsatte eller har en funktionsnedsættelse samt tilbud til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Tilbudsportalen er et værktøj til landets sagsbehandlere, der gør det nemt at finde relevante tilbud eller plejefamilier, der retter sig direkte mod den enkelte borgers specifikke problemstilling.

Tilbudsportalens formål

Formålet med Tilbudsportalen er:

  • at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi samt takster, resultater og om tilsynet med tilbuddene.
  • at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger.
  • at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder.
  • at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde.
  • at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.
     

Om Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen.dk drives af Erhvervsstyrelsen for Social- og Ældreministeriet.

Social- og Ældreministeriet er dataansvarlig for behandling af personoplysninger på Tilbudsportalen.

Social- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
CVR-nr.: 33962452
www.sm.dk