Forbedringer og fejlrettelser over tid

Release notes

17-08 2020

Oversigt over forbedringer og fejlrettelser i kronologisk rækkefølge

Bliv opdateret på forbedringer og fejlrettelser på Tilbudsportalen.
For at gøre det lettere at orientere sig i oversigten har vi forkortet fejl, ny funktionalitet/forbedringer og internt identifikationsnummer således:

F = Fejl
N = Ny funktionalitet/forbedringer
TIL = Internt identifikationsnummer

 

Opdatering tirsdag den 2. februar 2021 (release 1.11.0)

Fejlrettelser
TIL-4408 (F)

Nogle tilbud med mange afdelinger fejlede ved indsendelse af sager og fik "Gateway timeout" fejl. Fejlen blev rettet ved at gøre indsendelse af sager asynkront. Dette betyder, at indsendte sager skal stå i kø og vente på behandling af indsendelser. Hvis asynkron behandling af sager fejler, bliver dette vist tydeligt på sagslisten.

TIL-4452 (F)

Årsrapporter kunne ikke afgøres pga. en intern fejl. Dette blev rettet.

TIL-4476 (F)

Fejlbeskeder på "Voksne i familien" trin blev forbedret. Hvis personoplysninger bliver indtastet forkert, bliver der vist mere tydelige fejlbeskeder.

TIL-4260 (F)

Visning af "Målemetoder" og "Udredningsmetoder" på opsummeringsside var forkert. Dette blev rettet.

TIL-4320 (F)

Funktionalitet til at følge tilbud og plejefamilier blev forbedret, så brugeren får en bedre brugeroplevelse.

TIL-4473 (F)

Nogle plejeforældre kunne ikke slettes. Dette blev rettet.

TIL-4479 (F)

En plejefamilie blev slettet pga. en intern fejl. Plejefamilien bliver genskabt ved releasen.

Forbedringer
TIL-4483 (N)

Udvikling af ny tekstnøgle målrettet aktive plejefamilier, der angiver, hvor mange plejebørn, plejefamilien er godkendt til. 


Opdatering den 6. oktober 2020 (release 1.9.0)

TIL-4005 (N)

Der blev udviklet 7 nye trin til indberetning af plejefamilier, som kun er synlige for ansøgninger. De nye trin er "Yderligere oplysninger", "Helbred", "Egne børn", "Øvrige medlemmer i husstanden", "Erhverv", "Civilstand" og "Øvrige oplysninger".

TIL-4204 (N)

Der bliver sendt en advisering til alle myndighedsbrugere, der følger plejefamilien, efter indsendelse af en ny ændringssag.

TIL-4220 (N)

Visse oplysninger på "Voksne i familien" og "Familieforhold" samt de 7 nye trin vises kun for ansøgninger. I øvrigt vises "Ledige pladser" sektion på trin "Pladser" kun for aktive plejefamilier.

TIL-4226 (N)

Når en myndighed afviser en ændringssag på en plejefamilie, og plejefamilien genindsender sagen, bliver alle myndighedsbrugere, der følger plejefamilien, adviseret om genindsendelse af sagen.

TIL-4335 (N)

På grund af Covid-19 og travlhed hos socialtilsynene forhindrer trin "Budgetter" og "Årsrapporter" ikke længere indsendelse af indberetninger, før man har udfyldt alle obligatoriske oplysninger på de sidstnævnte trin.

TIL-4113 (N)

Logo for den ansvarlige myndighed blev ændret fra "Socialstyrelsen" til "Social og Indenrigsministeriet".

TIL-4235 (N)

Der bliver nu sendt en advisering til plejeforældrene i plejefamilien, når deres sag bliver afgjort af en myndighed.

TIL-4312 (N)

Et tilbud skal slettes, fordi det ikke skal bruges længere, men tilbuddet havde ikke fået tildelt en tilsynsførende myndighed, der kunne slette det. Dette er muligt nu. 

TIL-4321 (F)

Nogle plejefamilier fik fejl på  trin "Voksne i familien" og efter indsendelse af sager på grund af validering af ansøgninger. Dette er blevet rettet.

TIL-4281 (F)

Nogle plejefamilier har indsendt deres sager flere gange, og det har resulteret i datakorruption/fejl i computerdata. Dette er blevet rettet.

TIL-4370 (F)

Et tilbud stod som "afventer godkendelse", selvom der ikke var sager, der afventede godkendelse. Dette er blevet rettet.

Opdatering mandag den 10. august 2020 (release 1.8.3)

TIL-4267 (F)

Plejefamilier oprettede via Tilsyn.dk havde problem med at komme videre fra trinnet "Voksne i familien", da forældrene altid vil evalueres til at være inkluderede på en anden ansøgning selvom de ikke er det.  

TIL- 4262 (F)

Plejefamilier oplevede at de fik en fejl ved indsendelse af deres sager. Denne fejl skyldes en forkert data-type på den data vi gemmer i databasen.

TIL-4265 (F)

Nogle plejefamilier har indberettet CPR med bindestreg og grundet en valideringsfejl i systemet, oplevede de en fejl når de prøvede at gå videre fra et trin til et andet i indberetningen.

Opdatering onsdag den 22. juli 2020 (release 1.8.2)

TIL-4099 (F)

Der var flere tilfælde, hvor plejeforældre kom på flere ansøgninger. Der blev fundet et særligt tilfælde i brugergrænseflade, hvor dette var muligt. Fejlen blev rettet.

TIL-4181 (F)

Der var flere tilfælde, hvor supplerende oplysninger blev indsendt, men oplysninger om tilbudsleder forsvandt. Fejlen blev fundet og rettet. Hvis der bliver opdaget, at en sag mangler disse oplysninger ved godkendelse, bliver myndigheder oplyst om dette med en advarselsbesked.

TIL-4199 (F)

Flere plejefamilier fik uhåndteret fejl, som antages at være skyld i, at sagerne blev indsendt flere gange, som førte til data korruption. Data for de pågældende plejefamilier bliver ændret for at rette på fejlen.

TIL-4254 (F)

Der blev fundet en fejl, hvor myndigheder kunne tilføje plejeforældre på sager uden tjek på deres ansøgningsstatus. Dette blev rettet.

TIL-4222 (F)

Spørgsmål "Bruger tilbuddet vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber til at sikre at metodens aktiviteter, arbejdsgange m.m. gennemføres ensartet?" blev vist som "true" eller "false. Dette blev ændret til "Ja" eller "Nej". I øvrigt var tekst "Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes" ikke vist på opsummeringssiden, som nu bliver vist.

Opdatering den 21. juli 2020 (release 1.8.1)

TIL-4252 (F)

Medarbejdere kan se plejefamilieliste

TIL-4255

Bestilling af deploy af Tilbudsportalen 1.8.1 (hotfix)

Opdatering onsdag den 10. juni  2020 (release 1.8.0)

TIL-3869 (N) 

Der blev udviklet nye felter til indberetning af plejefamilier. Man skal fra nu af uploade seneste årsopgørelse og beskrive nuværende arbejdsforhold på trin "Voksne i familien". I øvrigt skal man som plejefamilie beskrive forhold i familien, der kan få betydning for at varetage opgaven som plejefamilie i relation til børn med særlige behov og svare på spørgsmålet, om plejefamilien tidligere har søgt om at blive en plejefamilie. Barnets fødselsår er også blevet begrænset til at være max. indeværende år (fra 2050).

TIL-4166 (F)

Et tilbud oplevede at få en fejlbesked på godkendelsessiden, hvor der var flere røde markeringer end afgørelser. Dette blev rettet ved kun at vise røde markeringer ved de afgørelser, der mangler en afgørelse.

TIL-4151 (F)

Det var svært at læse faglige tilgange på detaljesider af tilbud. Dette blev rettet ved at tilføje ekstra mellemrum og fed markering af overskrifter.

Opdatering torsdag den 6. maj 2020 (release 1.7.0)

TIL-3771 (N) 

Tilbud kan indberette supplerende adresser enten pr. tilbud eller afdeling. En adresse kan navngives og kan være knyttet en p-enhed eller ej. Man kan ikke længere vælge p-enheder med adresser, der ikke er DAR-valide.

TIL-4153 (N)

Frist for indberetning af årsrapporter for det forgangne år er blevet rykket fra 1. maj til 1. august 2020.

TIL-3593 (N)

Der er blevet tilføje unikke og beskrivende titler og beskrivelser af forskellige sider på søgesiden. Der er også blevet åbnet op for søgemaskineindeksering. Dette betyder, at Tilbudsportalen efter kort tid vil kunne findes på søgemaskiner som f.eks. Google.

TIL-3994 (N)

Valideringsfejl på feltniveau på trin "Voksne i familien"  under indberetning for plejefamilier var ikke synlige, indtil man trykkede på "Rediger" knap. "Rediger" sektion åbner nu automatisk op, når der er valideringsfejl.

TIL-4084 (F)

Tilsynsførende myndighed kunne ikke indsende afgørelse af en sag, fordi der blev vist en advarsel "en anden medarbejder på sagen", som ikke forsvandt, selvom der ikke var nogen, der arbejdede.

TIL-4064 (F)

Gult skilt, der vises, når en plejeforælder er en del af andre aktive plejefamilier, inkluderede også den plejefamilie, som en sag er blevet indsendt for.

TIL-4063 (F)

Oplysningerne "Ejendomsomkostninger", "Kompetenceudviklingsomkostninger", "Fraværsdage pr. måned", "Personalegennemstrømning" i årsrapporter blev vist 2 gange i brugergrænseflade.

TIL-4070 (F)

For sager, der er blevet indsendt af plejeforældre, kunne navn på plejeforælder ikke ses på sagslisten.

TIL-4089 (F)

Trin "Årsrapporter" blev vist som ændret ved indsendelse, selvom der ikke var nogen ændringer.

Opdatering pr. 21. februar 2020 (minor release 1.5)

TIL-3565 (N) 

Kortvisningsbibliotek blev udskiftet med Datafordeler i stedet for Kortforsyning.

TIL-3880 (N)

Alle steder for adresse på søgesiden bliver nu vist med de samme oplysninger.

TIL-3891 (F)

Der blev udløst en fejl i logfiler under opdatering af oplysninger på nogle personer. Opdatering af personoplysninger er blevet forbedret.

TIL-3876 (F)

Nogle af felterne under trin Takster blev ikke opdateret under Indsatser trin, når man har brugt Microsoft Edge browser. Felterne virker nu også i Microsoft Edge browser.

TIL-3907 (F)

Samarbejdskommuner blev ikke vist som tidligere indberettet på ændringssager. Spørgsmålet og svaret bliver nu også vist på ændringssager.

TIL-3920 (F)

Kontaktperson på søgesiden på nogle tilbud blev ikke vist. Kontaktperson bliver nu vist på de berørte tilbud.

TIL-3921

Vindue, der gør brugere opmærksom på, at man skal gemme ændringer, før man logger ud, var stoppet med at virke med en ny version af en applikation, som Tilbudsportalen var afhængig af. Vinduet blev opdateret teknisk, så det også virker med den nye version af applikationen.

TIL-3909 (F)

Der var et tilbud, der fik en uhåndteret fejl på opsummeringssiden pga. en manglende værdi i en årsrapport. Håndtering af manglende oplysninger blev forbedret, så fejlen ikke opstår igen.

Opdatering pr 5. februar 2020 (minor release 1.4.0)

TIL-3824 (N) 

Alle personer (tilbudsledere, kontaktpersoner og plejeforældre), som er en del af aktive tilbud eller plejefamilier, får oprettet et CPR-abonnement. Når der sker ændringer i personoplysninger uden for Tilbudsportalen, får Tilbudsportalen en notifikation og opdaterer oplysninger om personerne, så der altid står de seneste oplysninger.

TIL-3840 (F)

Frivillige budgetter for 2019 blev vist som tomme på godkendelsesside, selvom de ikke blev indberettet. Tomme årsrapporter bliver ikke længere vist på opsummeringssider og godkendelsesside.

TIL-3464 (N)

Myndigheder kan nu begrunde afslag for afvisning af forskellige trin.

TIL-3811 (F)

Nogle budgetter forsvandt fra nogle migrerede tilbud efter genindberetning. Dette blev rettet.

TIL-3813 (F)

Flere tilbud kunne ikke godkendes pga. fejl i oplysninger om koncernlignende konstruktion. Dette blev rettet.

TIL-3817 (F)

Fejl ved godkendelse af nogle tilbud gjorde, at de forsvandt fra søgesiden. Der blev implementeret en rettelse, så det ikke sker igen.

TIL-3833 (F)

Ændring i driftsherre til at være en anden kommune blev ikke gemt efter godkendelse af en sag. Dette blev rettet.

TIL-3835 (F)

Takster fra en tidligere godkendt sag blev vist på en nyere godkendt sag for et tilbud. Dette blev rettet.

TIL-3839 (N)

Frivillige årsrapporter og budgetter bliver nu markeret med tekst "frivillig". Det bliver således lettere at finde ud af, hvilke årsrapporter og budgetter der skal indberettes.

TIL-3843( F)

Nogle tilbud oplevede, at godkendte budgetter ikke blev vist ved genindberetning. Dette blev rettet.

TIL-3846 (F)

Efter valg af tilbuddets leder som ny kontaktperson, blev den gamle kontaktperson stadig vist efter godkendelse af sager. Dette blev rettet, men der kræves genindsendelse af sager, før nye oplysninger bliver gemt.

TIL-3848 (F)

Nogle tilbud oplevede at få en uhåndteret fejl efter tryk på "næste" knap pga. forkert gemt adresse på afdelingsniveau. Dette blev rettet.

TIL-3733 (N)

Når der henvises til paragrafnumre for ydelser på trin "Indsatser", bliver der tilføjet tekst, "fx" hvis et ydelse henviser til flere paragrafnumre.

TIL-3807 (F)

Paragrafnumre for nogle tilbudstyper var vist forkert på trin "Normering" og "Pladser". Dette blev rettet.

TIL-3826 (N)

Markering af begrundelse for afslag blev ændret til at have rød baggrund.

TIL-3785 (F)

Teksterne for felterne på trin "Kontaktoplysninger" blev vist, inden redigeringssektion er blevet foldet ud. Teksterne bliver nu kun vist, når redigeringssektion er blevet foldet ud.

TIL-3823 (F)

Valg af hemmeligt navn på  trin "Kontaktoplysninger" blev vist frivilligt, selvom det var obligatorisk. Markering "frivilligt" blev fjernet.

TIL-3835 (F)

Blå boks ved valg af hemmelige adresser virkede ikke i Internet Explorer. Dette blev rettet.

TIL-3844 (F)

Hvis man fjernede afdelingsid fra linket til en detaljeside, udløste det en uhåndteret fejl i brugergrænsefladen. Håndtering af dette blev forbedret. så der kommer fejlsigende besked.

TIL-3857 (F)

Bogstav for husnummer blev vist ikke på detaljesider af tilbud. Dette blev rettet for detaljesider, men skal rettes for resultatlister i næste release.

 

Opdatering pr. 27. januar 2020

TIL-3852 (F)

Der var en fejl i indhentning af personer fra CPR-registeret, hvor det interne entitetsid ikke er blevet hentet for personer der ikke er blevet slået op før. Dette blev rettet ved at lave 2 opslag i CPR-registeret, i tilfælde af at det første opslag ikke kommer med entitetsid.

 

Opdateringer pr. 16. januar 2020

TIL-3208 (N)

Tilbud kan nu vælge at gøre deres adresser og/eller navne af tilbudsleder og kontaktperson hemmelige.

TIL-3401 (N)

Felter "beboerindskud og andre engangsudgifter" og "månedlige faste udgifter" er nu obligatoriske på indsatser trin, hvis der er valgt specifikke tilbudstyper. 

TIL-3494 (N)

Der blev implementeret et automatisk system, som opretter og sletter CPR-abonnementer på plejeforældre. Dette betyder, at ændring i adresse af primær plejeforælder vil føre til genberegning af tilsynsførende myndighed for den plejefamilie.

TIL-3731 (N)

Der blev udviklet en metode, der kan skifte CVR-numre af tilbud.

TIL-3770 (N)

Der blev udviklet en metode til at hente dækkede adresser.

TIL-3825 (N)

Som følge af TIL-3208 var der behov for at skjule tilbud med hemmelige adresser ved søgning baseret på beliggenhed og kortsøgning.

TIL-3789 (F)

Der blev udviklet en metode til at behandle sager, der er kommet i en "loop" og kan ikke behandles.

TIL-3808 (F)

Nogle brugere havde risiko for at få "adgang nægtet" besked på kvitteringssider.

TIL-3809 (F)

Der var et tilbud, der fik beregnet tilsynsførende myndighed baseret på en adresse af en tidligere valgt Koncern.

TIL-3812 (F)

Nogle migrerede plejefamilier har ikke fået deres plejefamilietype konverteret den 1. juli 2019.

TIL-3769 (F)

Visning af decimal tal på opsummeringsside af faggrupper var vist forkert.

TIL-3797 (F)

En tekst for ophørsdato på søgeside var vist forkert.

Opdateringer pr. 18. december 2019

TIL-3778 (N)

Der blev implementeret en forebyggelse af uhåndteret fejl på landing side (tilbudsportalen.dk) i tilfælde af CMS (Drupal) ville blive utilgængelig.

TIL-3395/3394 (N)

Følgende tilbudstyper blev tilføjet og bliver tilgængelige for alle brugere pr. 1. januar 2020:

    Almen plejebolig målrettet unge mellem 18 og 35 år, ABL § 5 stk. 6, jf. ABL § 5, stk. 2
    Botilbud målrettet unge mellem 18 og 35 år, §108a, jf. §108

TIL-3338 (N)

En række af tilbud og plejefamilier blev slettet, fordi Socialtilsyn mente, at de var duplikater af eksisterende tilbud eller plejefamilier.

TIL-3762 (F)

Det blev slået fra i systemet, at applikationen laver datamodelændringer ved start-up af applikationen.

TIL-3755 (F)

Genberegning af tilsynsførende myndighed for en række plejefamilier fejlede pga. gamle plejefamilietyper. Der blev implementeret en konvertering af plejefamilietyper, så genberegning af tilsynsførende myndighed kunne udføres.

TIL-3747 (F)

Flere tilbud kunne ikke godkendes, fordi systemet ikke kunne håndtere konflikter i datamodelændringer. Håndtering af konflikter, der skyldes datamodelændringer, blev forbedret, hvilket vil forebygge fremtidige fejl.

TIL-3743 (F)

Tilsynsførende myndighed blev sat som godkender på flere trin, selvom myndigheden ikke afgjorde disse trin. Fejlen blev rettet.

TIL-3737 (F)  

Opdatering af oplysninger i distribution blev forbedret, så ændringer i sager bliver vist korrekt på tilbudslisten og plejefamilielisten.

TIL-3735 (F)

Supportbrugere fik uhåndteret fejl på opsummeringsside for en række tilbud. Fejlen blev rettet.

Minor Release 1.1.4 (20. November 2019) – Forbedringer gennemført og fejl rettet

TIL-3690 (N)
Brugere kunne ikke finde deres afdelinger på søgesiden, fordi fluebenet "Vis kun tilbud med ledige pladser til salg" var valgt som default på søgesiden, dvs. som standardindstilling. Det er den ikke længere.

TIL-3665 (F)
Visning af borgerrettede timer på detaljesider af afdelinger (på søgesiden) stemte ikke overens med visning i indberetning. Visning er nu det samme i både indberetning og på søgesiden.

TIL-3659 (F)
Ved indberetning af trinnet "Voksne i familien" for plejefamilier ville brugere nogle gange miste sagsnummer ved at fortryde ændringer i plejeforældreoplysninger. Tilbudsportalen har implementeret en ændring, der sørger for, at sagsnummer ikke længere mistes.

TIL-3682 (F)
Oprettelsesdato for godkendte, frivillige årsrapporter blev nogle gange ikke godtaget af Tilbudsportalen. Oprettelsesdato bliver nu sat korrekt.

TIL-3625 (F)
Afdelingsbudgetter blev nogle gange vist som ændrede, selvom der ikke blev foretaget ændringer på trinnet. Trinnet for håndtering af afdelingsbudgetter blev forbedret således, at hvis der ikke er ændringer på trinnet, så vises trinnet heller ikke som ændret på opsummeringssider og sagslisten.

TIL-3667 + TIL-3680 (F)
To tilbud oplevede at få en "uhåndteret fejl", når de trykkede på "gå til sag" knap. Fejlen er rettet.

TIL-3650 (F)
Et tilbud forsvandt fra søgesiden og kunne ikke tilgås i indberetning pga. en fejl, der gjorde tilbuddet utilgængeligt. Vi implementerede en rettelse, der forebygger, at det sker igen og genskabte det specifikke tilbud.

TIL-3613 (F)
En række tilbud kunne ikke få tilsynsførende myndighed beregnet korrekt pga. manglende kommunekode i deres koncerns adresse. Vi henter nu kommunekoden fra en anden datakilde for at imødegå sådanne fejl.

TIL-3661 (F)
Et tilbud fik "En afhængig tjenesteudbyder er utilgængelig eller svarer forkert" fejl, fordi data for sagen var hentet fra forkert datakilde. Vi har rettet fejlen.

TIL-3583 (F)
Budgetter og årsrapporter for 2014/2015 for en række tilbud blev vist på Opsummeringssiden. Vi har implementeret en rettelse, der skjuler disse informationer og forebygger, at det sker i fremtiden ved, at ingen nye budgetter eller årsrapporter for 2014 eller 2015 kan indsendes.

TIL-3660 (F)
Felter som "Samlet antal års erfaring med aflastning", "Antal års erfaring med anbragte børn og unge", "Beskriv plejeforældrenes uddannelsesmæssige baggrund" blev ikke vist ved ankomst til trinnet for "Voksne i familien". Det betød, at man skulle trykke på knappen "Rediger" for at se felterne. Felterne er nu synlige med det samme, man kommer ind på trinnet.

Hotfix 10 (22. oktober 2019) – Fejl rettet

TIL-3621 (F)
Det er nu ikke længere muligt for en tilsynsbruger at redigere i en indsendt sag.

TIL-3561 (F)
En fejl ved visning af børn der manglede data for køn og relation til forældrene er rettet.

TIL-3564 (F)
I nogle tilfælde gav indberetningen af CPR og navne en valideringsfejl, selvom de indtastede oplysninger var korrekte. Fejlen er rettet.

TIL-3566 (F)
Support har nu support-adgang til at se knappen, der tillader afpublicering af tilsynsblanketter (dog kan support ikke gennemføre afpubliceringen).

TIL-3569 (F)
En teknisk fejl ved sortering af takstniveauer er rettet.

TIL-3571 (F)
Når man gik til indberetning af et tilbud og manglede obligatoriske filer på forskellige trin, fik man en teknisk fejl. Fejlen er rettet.

TIL-3586 (F)
Når en tilsynsbruger indsendte et tilsyn til Tilbudsportalen, blev der returneret en teknisk fejl, selvom tilsynet blev oprettet korrekt. Fejlen er rettet.

TIL-3607 (F)
I nogle tilfælde blev der registreret forkerte tidspunkt og navn ved godkendelse af en sag. Fejlen er rettet.

TIL-3610 (F)
I nogle tilfælde kunne der opstå en uhåndteret fejl ved ”Næste”-knappen på trinnet ”Oplysninger om afdelingen”. Fejlen er rettet.

TIL-3581 (F)
Koncerns navn og adresse er nu synlig på trinnet ”Virksomhedsoplysninger” på Opsummeringssiden.

TIL-3578 (F)
Tælleren (der viser antal resultater) på søgesiden, er nu placeret til højre for søgeknappen.

Release 2 (2. oktober 2019) – Forbedringer gennemført og fejl rettet

TIL-3101 (F)
Tilsynsprofilen viste ikke altid tilsyn, som var oprettet af kommunale/regionale tilsynsførende myndighed. Fejlen er rettet.

TIL-3189 (F)
Det var ikke muligt at vælge både vågen og sovende nattevagt på trinnet indsatser. Fejlen er rettet.

TIL-3348 (F)
Tilbud som KUN havde tilbudstypen "Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 7" var tvunget til at indberettet Budgetter og Årsrapporter. Fejlen er rettet.

TIL-3359 (N)
Det er nu muligt at indberette lange email adresser under bestyrelsesmedlemmer på trinnet Supplerende oplysninger. 

TIL-3384 (F)
Personalepolitik, sygefraværspolitik, kompetencepolitik og rekrutteringspolitik var obligatoriske oplysninger. Fejlen er rettet.

TIL-3415 (F)
I nogle tilfælde kunne en tilsynsførende myndighed ikke indsende en valid indberetning til godkendelse. Fejlen er rettet.

TIL-1449 (N)
Brugerne af Tilbudsportalen bliver nu advaret inden, de bliver logget ud pga. tidsbegrænsning knyttet til Nem login. 

TIL-1825 (N)
En myndighedsbruger kan nu se opsummering af en afvist sag, direkte fra sagslisten under fanen "godkend tilbud". 

TIL-2191 (N)
En række filtre er nu gemt under en "Avanceret søgning"-knap ved tilbudslisten (under fanen "Indberet tilbud" eller "godkend tilbud"). 

TIL-2192 (N)
•    Ved en valideringsfejl, er det nemt at se hvilke trin og afdeling fejlen hører til 
•    En række forbedringer for brugervenlighed er indført. 

TIL-2683 (N)
•    Det er nu muligt at indtaste et CPR-nummer med bindestreg. 
•    Redigeringen af et CPR-nummer er forbedret. 

TIL-2684 (N)
Trinindikator giver tilsynsførende myndigheder mulighed for at se hvilke trin de behandler og hvilke trin, der mangler godkendelse, når de skal godkende den første indberetning på Tilbudsportalen 2.0. 

 TIL-2854 (N)
•    Rækkefølgen for ydelserne for plejefamilier er ændret. 
•    En række tilbudstyper for tilbud har nu deres egen kategori "Botilbudslignende tilbud" 
•    "Multipel funktionsnedsættelse" og "Sjældent forekommende funktionsnedsættelse" er flyttet fra overkategorien "Fysisk funktionsnedsættelse" til "Øvrige målgruppe" 
•    Nogle små tekstfejl rettes ved tilbudstyper. 

TIL-2928 (N)
Det er nu muligt at se hvor mange resultater ens søgning er resulteret i. Både på tilbudslisterne for tilbud og plejefamilier og på søgesiden. 

TIL-2957 (F)
Spørgsmålet "Beskriv målgruppen eller målgrupperne nærmere" var ikke obligatorisk på trinnet "Målgruppe". Fejlen er rettet.

TIL-2959 (N)
Adressen knyttet til en P-enhed valideres nu automatisk. 

TIL-2962 (N)
Det er nu nemmere at se, hvilke oplysninger skal indberettes i en folde-ud-menu (accordion). 

TIL-2966 (N)
Det er nu nemmere at se, hvordan man sletter en indsats, da slet-knappen er synlig selvom folde-ud-menuen (accordion) for indsatsen er lukket. 

TIL-2970 (N)
Afdelinger er nu mere synlige på opsummeringssiderne. 

TIL-2974 (N)
Mange knapper, som var usynlige pga. en opdatering i det fælles designsystem, er nu igen synlige. 

TIL-3063 (F)
Spørgsmålet "Tilbuddets vedtægter" blev vist for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Fejlen er rettet.

TIL-3138 (N)
Det er nu muligt også at uploade et budget for en afdeling. 

TIL-3140 (F)
•    Årsrapport for det forrige år er nu først obligatorisk per 2. maj i det nuværende år. 
•    Årsrapport for 2018 og frem er nu kun obligatorisk, hvis tilbuddet har et socialtilsyn, som tilsynsførende myndighed 
•    Årsrapporter for 2014 og 2015 kan ikke længere indberettes og tidligere indberettet årsrapporter for disse år er slettet. 
•    Årsrapporter for 2016 og 2017 er nu frivillige for alle 

 TIL-3141 (F)
•    Budgettet for det kommende år er nu først obligatorisk per 1. oktober for private tilbud og 15. november for kommunale/regionale tilbud. 
•    Budgetter for 2019 og frem er nu kun obligatoriske, hvis tilbuddet har et socialtilsyn som tilsynsførende myndighed 
•    Budgetter for 2014 kan ikke længere indberettes og tidligere indberettet budgetter for det år er slettet. 
•    Budgetter for 2015 til og med 2018 er nu frivillige for alle. 

TIL-3144 (N)
•    Myndighedsbruger med særlige privilegier, kan nu slette tilbud og plejefamilier, så længe disse tilbud og plejefamilier ikke har nogle tilsyn registreret på Tilbudsportalen. 
•    Entitets-ID på den medarbejder, der har slettet tilbud gemmes nu i databasen. 
•    Dato for sletning gemmes nu i databasen. 

TIL-3195 (F)
Status på offentliggørelse af et tilbud eller en plejefamilie er nu korrekt ved tilbuddets/plejefamiliens profil ved Sagslisten. 

TIL-3201 (N)
Er et tilbud en del af en koncern, er det nu koncernens adresse, der bestemmer hvem er tilsynsførende myndighed for tilbuddet. 

TIL-3206 (F)
To fejl ved trinnet supplerende oplysninger er rettet for særlige virksomheder. 

TIL-3228 (N) 
Bruger af Tilbudsportalen med Support-adgang kan nu se knappen "uddelegering af Tilsynsførende myndighed". 

TIL-3286 (F)
En fejl ved oprettelse af plejefamilier via API er rettet.
 
TIL-3344 (F)
Det er nu muligt at have procent lavere end –100% og højere end 100% ved trinnet Årsrapport. 

TIL-3346 (N)
•    Når det sidste tilsyn for et tilbud eller en plejefamilie afpubliceres, er dette nu synligt på tilbudslisten eller plejefamilielisten.  
•    Det er nu muligt at filtrere tilbudslisten eller plejefamilielisten for kun at se alle tilbud eller plejefamilie, hvis sidste tilsyn er afpubliceret. 

TIL-3361 (F)
En "uhåndteret fejl" der opstod, når man skulle gå til en sag for en plejefamilie er rettet. 

TIL-3364 (F)
En fejl ved adgang til Tilsynslisten er rettet. 

TIL-3377 (N)
•    Et tilbud kan nu redigere og nulstille en godkendt årsrapport. 
•    Tilsynsførende myndigheden kan nu se, hvilke årsrapporter er blevet redigeret. 

TIL-3387 (F)
EAN-nummer var ikke frivilligt for private tilbud. Fejlen er rettet.

TIL-3462 (F)
Der kunne ikke uploades flere dokumenter ved Revisionspåtegning. Fejlen er rettet. 

TIL-3476 (N)
En række knapper for at tilføje dokumenter er blevet forbedret. 
 
TIL-3522 (F)
Takstniveauer var ikke sorteret efter stigende takster. Fejlen er rettet.

TIL-21 (N)
•    Tilsynsbrugere med det rettet privilegie kan nu afpublicere et tilsyn. 
•    Vedkommende kan stadig se det afpubliceret tilsyn.
•    Andre brugere kan se at tilsyn har været afpubliceret samt dato for afpublicering. 

TIL-333 (N)
En administrator med det rette privilegie kan nu fjerne "følg" for en eller flere medarbejdere, så de tilbud/plejefamilier, der fulgtes af dem, kan igen blive synlig ved filteret "Tilbud/plejefamilier ingen følger" ved tilbudslisten/plejefamilielisten. 

TIL-2968 (N)
Enkelt formidlingsmæssig forbedring ved spørgsmålet om skærmede pladser. 
 
TIL-3035 (N)
En medarbejder, der opretter et tilbud eller en plejefamilie, følger nu automatisk tilbuddet eller plejefamilien og modtager derfor automatisk relevante emails. 

TIL-3097 (F)
EAN-nummer er ikke synlig på opsummeringssiden, når et privat tilbud har en driftsaftale med en kommune. Fejlen er rettet. 

TIL-3108 (N)
Det er nu muligt at tilføje en driftsmeddelelse i løsningen.

TIL-3118 (N)
Kun accordions for afviste trin er nu automatisk åbnet, når et tilbud ser på en afvist sag. 
 
TIL-3182 (N)
Forbedringer af brugervenlighed af detaljesiden for tilbud. 

TIL-3186 (F)
En fejl ved bekræftelse af publicering af et tilsyn er rettet. 

TIL-3191 (F)
Afviste sager for plejefamilier får automatisk de nye plejefamilietyper introduceret den 1. juli 2019. Fejlen er rettet.

TIL-3321 
En række botilbud har ændret paragrafhenvisninger til:

•    Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 
•    Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 
•    Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b 
•    Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 
•    Socialpædagogisk efterskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 
•    Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 
•    Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 

En række andre fejl er blevet rettet.

Hotfix 9 (10. September 2019) – Fejl rettet

TIL-3424 (F)
En third-party software blev opdateret og virkede ikke mere. Fejlen er rettet.

TIL-3446 (F)
Det var ikke muligt at uploade et budget for kommende år (2020). Fejlen er rettet.

TIL-3357 (F)
Socialtilsynene kan ikke få lov til at godkende en sag, som afventer godkendelse, i nogle tilfælde ved ændringer i trinnet supplerende oplysninger. Fejlen er rettet. 

Hotfix 8 (5. september 2019) – Fejl rettet og forbedringer gennemført 

TIL-3409 (N)
Følgende felter under trinnet "Supplerende oplysninger" var synlige for alle indberetter for et tilbud:

•    Hvad var begrundelsen for afslag? 
•    Vedlæg CV med oplysninger om relevant uddannelsesbaggrund, faglig erfaring og ledelseserfaring 
•    Vedlæg eksamensbevis 
•    Vedlæg dokumentation for øvrige relevante kompetencer 

Disse oplysninger er nu kun synlige for den person, der indberetter dem, samt tilbuddets tilsynsførende myndighed. 

TIL-3423 (F)
Adgangstjek for at se detaljer af plejefamilier på søgesiden virkede ikke. Fejlen er rettet.

Hotfix 7 (12. august 2019) – Fejl rettet og forbedringer gennemført

TIL-3294 (F)
Der kunne ikke uploades dokumenter i trinnet supplerende oplysninger, selvom de respekterede grænsen på 20Mb pr. dokument. Fejlen er rettet. 

TIL-3319 (F)
Visse godkendte tilbud blev fejlagtigt afpubliceret fra Tilbudsportalens søgeside ved rettelse af tilsyn under Hotfix 5. (TIL-3132) Fejlen er rettet.

TIL-3327 (N)
Tilbudsportalen understøttede ikke GZIP-encoding af resultater på søgesiden, hvilke gjorde at svartiden kunne være lang.  Fejlen er rettet.

Hotfix 6 (30. juli 2019) – Fejl rettet

TIL-3218 (F)
En plejefamilie kunne ikke søges frem på Tilbudsportalen. Fejlen er rettet.

TIL-3221 (F)
Når ændringer i en indberetning godkendes, bliver de godkendte ændringer kopieret til andre åbnede sager og systemet genberegner automatisk, hvem skal være tilsynsførende myndighed for alle sager. Den automatiske beregning af tilsynsførende myndighed eksekveredes ikke. Fejlen er rettet.

TIL-3231 (F)
En sag med ændringer i adresse gjorde, at sagen ikke var tilgængelig for den tilsynsførende myndighed. Fejlen er rettet.
 
TIL-3239 (F)
Der opstod en fejl, når der tilføjes dokumenter under "Personale politik" i trinnet "Supplerende oplysninger".  Fejlen er rettet.

TIL-3230 (F)
•    Når antal års erfaring med anbragte børn ændredes fra 15 år til 0, og der trykkedes på "næste"-knappen kom der en fejlbesked om, at cpr-nummer ikke passer til navn. Når der blev trykket på "næste"-knappen igen, virkede det som det skulle. 
•    Når der trykkedes tilbage på "voksne i familien" var "antal års erfaring med anbragte børn" ændret tilbage til 15.  Fejlen er rettet.

TIL-3253 (F)
Den specifik URL til en plejefamilie på kortet ved søgesiden var formateret forkert. Fejlen er rettet.

Hotfix 5 (17. juli 2019) – Fejl rettet

TIL-3123 (F)
Tilsynsstatus "Aktuel status for godkendelsen baseret på driftsorienteret tilsyn" udfyldtes ikke under tilsyn på Tilbudsportalen, når socialtilsynene indberettede et tilsyn med den tilsynsstatus. Fejlen er rettet.

TIL-3132 (F)
Der vistes spørgsmålet "Er de indberettede oplysninger godkendt til offentliggørelse på Tilbudsportalen?" på tilsyn, som er sendt af socialtilsynene, selvom tilsynsstatus er korrekt. Fejlen er rettet.

TIL-3133 (F)
Det var ikke muligt at vælge takstenhed under trinnet indsatser. Fejlen er rettet. 

TIL-3170 (F)
Der var en fejl i beregning af det total antal pladser for tilbud. Fejlen er rettet.

TIL-3174 (F)
"Der er opstået en uhåndteret fejl" når man prøvede at "gå til (en) sag" fra sagslisten under fanen "Indberet tilbud". Fejlen er rettet.

TIL-3183 (F)
Der opstod en Grail/teknisk fejl, når man trykkede på "Næste"-knappen på trinnet "årsrapporter". Fejlen er rettet.

TIL-3184 (F)
I nogle tilfælde var det muligt at indsende en indberetning, selvom alle trin ikke var udfyldt. Fejlen er rettet.

TIL-3198 (F)
Svaret "Nej" til skærmede pladser under trinnet "pladser" vistes som "Ja" på opsummeringssiden og omvendt. Fejlen er rettet. 

TIL-3151 (F)
Takstintervaller er ikke ens på resultatsiden og på detaljesiden på søgesiderne. Fejlen er rettet.

TIL-3175 (F)
"Der er opstået en uhåndteret fejl" der skyldes dårlig data kvalitet hos CVR for nogle tilbud. Fejlen er rettet.

TIL-3194 (F)
Nogle tilbud blev vist under tilbudslisten for et Socialtilsyn, selvom socialtilsynet ikke var tilsynsførende myndighed for dem. Fejlen er rettet.

TIL-3202 (F)
Alle plejefamilier med CPR-nummer står som adressebeskyttede på Søgesiden. Fejlen er rettet.

TIL-3164 (F)
Der vistes en ukorrekt valideringsbesked ved godkendelse af en sag. Fejlen er rettet.

Hotfix 4 (11. juli 2019) – Fejl rettet

TIL-3168 (F)
"Der er opstået en uhåndteret fejl" når en tilsynsførende myndighed prøvede at indsende afgørelsen på en sag. Fejlen er rettet.

Hotfix 3 ((4. juli 2019)– Fejl  rettet og forbedringer gennemført

TIL-3078 (N)
•    Den nye ydelse ”Misbrugsbehandling (SUL §141)” tilføjes. 
•    Ydelsen afkræves ikke takst, da den refererer til sundhedslovens § 141 behandling af personer med alkoholmisbrug. 
 
TIL-3099 (F)
Revisionspåtegninger og dato for revisionspåtegninger var ikke offentliggjort på Tilbudsportalen. Fejlen er rettet.

TIL-3102 (F)
En kommunal/regional medarbejder kunne oprette et tilsyn for tilbud deres kommune/region ikke var tilsynsførende myndighed for. Fejlen er rettet.

TIL-3112 (F)
•    "Takst i alt" var beregnet forkert 
•    "Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms" var beregnet forkert 
•    Takst intervaller som vistes på søgesiden vistes forkert. 
Fejlene er rettet.

TIL-3120 (F)
Der var fratrukket moms for kommunale og regionale tilbud, selvom disse tilbud ikke indberetter med moms. Fejlen er rettet.

TIL-3153 (F)
Når en sag for en plejefamilie var afvist, og tilsynsførende myndigheden ændrede sig, efter sagen var rettet, kunne sagen ikke tilgås af nogen tilsynsførende myndighed. Fejlen er rettet.

TIL-3137 (F)
Når man søgte på alder "0" under børn og unge (spædbørn), inkluderede resultaterne tilbud som ikke dækker målgruppen spædbørn. Fejlen er rettet.

Hotfix 2 (26 juni 2019) – Fejl rettet

TIL-3057 (F)
Ca. 1800 tilbud og ca. 1100 plejefamilier blev ikke migreret fra Tilbudsportalen version 1.0 til 2.0 grundet manglende basale oplysninger. De er nu blevet beriget med nødvendige oplysninger, når det var muligt, og migreret. 

TIL-3058 (F)
En plejefamilies tilsynsstatus var vist forkert ved sagslisten. Fejlen er rettet.

TIL-3070 (F)
Enkelte godkendte tilbud var ikke synlige på Tilbudsportalens søgeside. Fejlen er rettet.

TIL-3072 (F)
Der manglede en validering, som skulle sikre, at der skulle angives en tilsynsførende myndighed ved oprettelse af et tilbud eller en plejefamilie via tilsyn.dk. Fejlen er rettet. 

TIL-3079 (F)
I nogle tilfælde kunne socialtilsynene ikke oprette et tilbud, hvis tilbuds CVR manglede en status hos CVR. Fejlen er rettet.

TIL-3010 (F)
Dansk tegn er nogle gange blevet erstattet med spørgsmålstegn. Fejlen er rettet.

TIL-3071 (F)
Tilsyn blevet ikke listet i en kronologisk rækkefølge. Fejlen er rettet.

TIL-3074 (F)
Soliditetsgrad var ikke synlig på opsummeringssiden af indberetningen for private tilbud. Fejlen er rettet.

TIL-3088 (F)
Nogle tilbud/plejefamilier kunne have forskellig tilsynsstatus i søgeresultatet og på detaljesiden (hvor tilbuddets detaljer præsenteres). Fejlen er rettet.

TIL-3089 (F)
Status om offentliggørelse var sommetider forkert ved sagslisten. Fejlen er rettet.

 
Hotfix 1 (13. juni 2019) – Fejl rettet

TIL-3053 (F)
Nogle budgetter og vedtægter uploadet som pdf, bliver downloadet som Excel_2007 eller text filer. Fejlen er rettet.

TIL-3054 (F)
Nogle tilbud og plejefamilier havde tilsynsstatus "ikke godkendt" (ved en fejl) på søgesiden. Fejlen er rettet.
 
TIL-3055 (F)
Når et nyt tilsyn uden vilkår blev fremsendt fra Tilsyn.dk, og det seneste tilsyn havde et vilkår, blev vilkår kopieret til det nye tilsyn. Fejlen er rettet.

TIL-3050 (F)
•    I visse situationer blev antallet af pladser pr. tilbudstype ikke vist på resultatlisterne. 
•    I visse situationer blev antallet af ledige pladser også vist som pladser der er forbeholdt beboere. 
Fejlene er rettet.

TIL-3073 (F)
•    Migreret tilsyn for tilbud og plejefamilier anvendes nu til at beregne dato for offentliggørelse, såfremt det er den nyeste. 
•    De blev tidligere undladt ved den nattelige genberegning grundet lav datakvalitet fra TP 1.0. 
Fejlen er rettet.