Orientering om nedlæggelse af direkte telefonhenvendelser til Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen

Socialstyrelsen foretager en ændring i brugernes kontaktmuligheder ift. henvendelser til Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen

30-08 2021

Henvendelser til Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen skal pr. 1. september 2021 sendes skriftligt med mulighed for, at brugerne kan angive, at de supplerende ønsker at blive ringet op. Det er således ikke længere muligt at kontakte den socialfaglige support af Tilbudsportalen telefonisk.

Erhvervsstyrelsen er fortsat indgangen til support af Tilbudsportalen og varetager den tekniske support. Socialstyrelsen varetager den socialfaglige support ift. Tilbudsportalen, når styrelsen modtager henvendelser fra Erhvervsstyrelsen herom.