Nye plejefamilietyper i Tilbudsportalen

Den 1. juli 2019 bliver det muligt at registrere nye plejefamilietyper for eksisterende og nye plejefamilier.

25-06 2019

Satspuljepartierne indgik i 2018 en aftale om ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”. Aftalen omfatter blandt andet initiativet vedrørende nye plejefamilietyper. Den 1. juli 2019 indføres tre nye plejefamilietyper, der skal understøtte et bedre match mellem plejeforældre og barn. De nye plejefamilietyper er ”plejefamilier”, ”forstærkede plejefamilier” og ”specialiserede plejefamilier”.  

De nye plejefamilietyper bliver tilgængelige i Tilbudsportalen fra den 1. juli 2019. De fem socialtilsyn godkender alle nye plejefamilier ud fra den nye typologi og indplacerer eksisterende plejefamilier på de nye typologier i forbindelse med det årlige driftsorienterede tilsyn.

Hvilken plejefamilietype en plejefamilie er godkendt til bliver synligt for plejefamilien selv og anbringende kommuner, i takt med at socialtilsynet godkender nye plejefamilier eller indplacerer eksisterende plejefamilier. Plejefamilietypen udgør fra 1. juli 2019 som et søgekriterium i Tilbudsportalens søgemodul.

Plejefamilietyperne erstatter den eksisterende belastningsgrad, som udfases frem mod 1. januar 2021.