Orientering om stikprøvekontrol oktober 2021

Socialstyrelsen igangsætter i uge 43 en stikprøvekontrol med fokus på indberetning af årstal for takster.

15-10 2021

Du kan finde mere information om stikprøvekontrollen på Socialstyrelsens hjemmeside.

I nærmeste fremtid vil Socialstyrelsen kontakte en række tilbud, hvis oplysning om årstal for gældende takster ikke er indberettet i overensstemmelse med de faktiske forhold eller Tilbudsportalens systematik.

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i lov om social service samt kapitel 5 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Spørgsmål
For yderligere information om stikprøvekontrollen eller spørgsmål hertil kan Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen kontaktes på tlf. 41 73 08 32  eller mail [email protected].

Ved øvrig behov for support vedr. Tilbudsportalen kan Erhvervsstyrelsens support kontaktes på [email protected] eller tlf. 72 20 00 35.  

Supporten har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-14.00.