Tilbudsportalens næste release er klar den 8. december 2020

Release 1.10.0 - Kommende forbedringer/nye funktionaliteter og fejlrettelser på Tilbudsportalen

12-11 2020

Bliv opdateret på kommende fejlrettelser og forbedringer på Tilbudsportalen.
For at gøre det lettere at orientere sig i oversigten har vi forkortet fejl, ny funktionalitet/forbedringer og internt identifikationsnummer således:

F = Fejl
N = Ny funktionalitet/forbedringer
TIL = Internt identifikationsnummer

Release 1.10.0.

Nye funktionaliteter/forbedringer

TIL-4334 (N)

Ugyldige CPR-statusser forebygger ikke længere sletning af plejeforældre.

TIL-4388 (N)

Et tilbud har fået ændret CVR-nummer, men tilbuddet har stadigvæk kommunen som tilsynsførende myndighed. Der bliver tilføjet et vidensemne på tilbuddet, så socialtilsyn fremover bliver tilsynsførende myndighed.

TIL-4190 (N)

Der blev udviklet mulighed for at tilføje hjælpetekster for alle metoder, målgrupper, faglige tilgange og ydelser.

TL-4405 (N)

En plejeforælder, der er begyndt en ansøgning, kan nu slette sin egen ansøgningskladde.

Fejlrettelser

TIL-4424 (F)

Tilsynsblanketter var ikke længere synlige for en plejefamilie pga. datakorruption. Tilsyn blev genskabt.

TIL-4272 (F)

Der var udfordringer med indhentning af adresser på p-enheder for tilbud. Dette blev rettet.

TIL-4404 (F)

Knappen for sletning af plejeforældre var usynlig. Dette blev rettet.

TIL-4425 (F)

Der var flere plejefamilier, der blev vist, som afventer godkendelse af tilsynsførende myndighed, selvom der ikke var nogen sager. Dette blev rettet.

TIL-4339 (F)

Knappen til at fortryde sletning af en plejeforælder blev vist på alle opsummeringssider. Dette blev rettet.