Ny release for fejlrettelser og forbedringer den 2. februar 2021

Kommende forbedringer og fejlrettelser på Tilbudsportalen

25-01 2021

Bliv opdateret på kommende forbedringer og fejlrettelser på Tilbudsportalen.
For at gøre det lettere at orientere sig i oversigten har vi forkortet fejl, nye funktionaliteter/forbedringer og internt identifikationsnummer således:

F = Fejl
N = Ny funktionalitet/forbedringer
TIL = Internt identifikationsnummer

Release 1.11.0

Fejlrettelser

TIL-4408 (F)

Nogle tilbud med mange afdelinger fejlede ved indsendelse af sager og fik "Gateway timeout" fejl. Fejlen blev rettet ved at gøre indsendelse af sager asynkront. Dette betyder, at indsendte sager skal stå i kø og vente på behandling af indsendelser. Hvis asynkron behandling af sager fejler, bliver dette vist tydeligt på sagslisten.

TIL-4452 (F)

Årsrapporter kunne ikke afgøres pga. en intern fejl. Dette blev rettet.

TIL-4476 (F)

Fejlbeskeder på "Voksne i familien" trin blev forbedret. Hvis personoplysninger bliver indtastet forkert, bliver der vist mere tydelige fejlbeskeder.

TIL-4260 (F)

Visning af "Målemetoder" og "Udredningsmetoder" på opsummeringsside var forkert. Dette blev rettet.

TIL-4320 (F)

Funktionalitet til at følge tilbud og plejefamilier blev forbedret, så brugeren får en bedre brugeroplevelse.

TIL-4473 (F)

Nogle plejeforældre kunne ikke slettes. Dette blev rettet.

TIL-4479 (F)

En plejefamilie blev slettet pga. en intern fejl. Plejefamilien bliver genskabt ved releasen.

 

Forbedringer

TIL-4483 (N)

Udvikling af ny tekstnøgle målrettet aktive plejefamilier, der angiver, hvor mange plejebørn, plejefamilien er godkendt til.