Vi arbejder på højtryk for at sikre den bedste start for Tilbudsportalen 2.0

Tips til at lære den nye Tilbudsportal at kende – og info om identificerede fejl og uhensigtsmæssigheder.

21-06 2019

Tilbudsportalen 2.0 blev lanceret den 11. juni. Lanceringen gik som ønsket, men vi har siden da identificeret en række fejl og uhensigtsmæssigheder i dataoverførslen fra den gamle portal. Vi arbejder på højtryk på at få dem rettet.

Mange af de henvendelser, som supporten modtager lige nu, omhandler imidlertid også nye funktionaliteter i portalen, som kræver lidt tilvænning fra brugerne. Nedenstående er nogle tips til den nye Tilbudsportal, som kan afhjælpe de fleste indrapporterede problemer:

  •  Login med NemID.
  • At finde sit tilbud på Tilbudsportalen.
  • Ændringer til indberetningen på Tilbudsportalen.

Login med NemID

Brugerrettigheder på Tilbudsportalen styres via NemID. Skal du indberette oplysninger eller varetager du en tilsynsopgave på Tilbudsportalen, skal du derfor have:

  • En aktiv NemID medarbejdersignatur. Du kan læse mere om, hvordan du får en NemID medarbejdersignatur på www.medarbejdersignatur.dk.
  • Tildelt de rigtige rettigheder. Det er din lokale NemID administrator, som kan tildele dig rettigheder i Tilbudsportalen.

Under Support og hjælp kan du finde en række vejledninger i rettighedsstyring på Tilbudsportalen. Vi har fået henvendelser angående, hvilken kategori rettighederne til Tilbudsportalen ligger under på NemLog-in Brugeradministration. De ligger under kategorien: ”Socialområdet”. Der arbejdes aktuelt på en opdatering af vejledningen, så denne præcisering kommer til at fremgå.

Jeg kan ikke finde mit tilbud på Tilbudsportalen

Når du skal finde dit tilbud på søgesiden, skal du være opmærksom på følgende:

  • Den nye Tilbudsportal viser tilbud på afdelingsniveauet. For tilbud som ikke har afdelinger præsenteres oplysningerne fortsat på tilbudsniveauet. Denne ændring er foretaget for at understøtte visiterende sagsbehandleres arbejde, ved at gøre det nemmere og mere overskueligt at finde de relevante oplysninger for en given afdeling.
  • Søgekriteriet ”Vis kun tilbud med ledige pladser til salg” er valgt som standardindstilling, når man søger. Har man angivet i indberetningen, at man ikke har ledige pladser til salg, vil man derfor ikke blive søgt frem i første omgang. Fjerner man krydset på søgesiden vil alle tilbud fremgå. Søgekriteriet ”Vis kun tilbud med ledige pladser til salg” er valgt som standard for at lette visiterende sagsbehandleres arbejdsgang.
  • Den nuværende præsentation af resultatlisten er udfordret, idet man skal scrolle ned for at se resultaterne af den seneste søgning. Der arbejdes på at optimere præsentationen.
  • Kan du stadig ikke finde dit tilbud, kan det skyldes at det ikke er kommet med ved migreringen. Vi har identificeret en række konkrete tilbud, som på grund af en datafejl i den gamle Tilbudsportal ikke er kommet med. Vi arbejder på højtryk for at udbedre fejlene, og få migreret disse tilbud over i den nye Tilbudsportal hurtigst muligt. Hvis dit tilbud er omfattet af denne fejl, vil du blive kontaktet.

Ændringer i indberetningen på Tilbudsportalen

Indberetningen på Tilbudsportalen har undergået en række ændringer. Det indebærer blandt andet, at man bliver afkrævet at indberette alle obligatoriske oplysninger. Det gælder også enkelte nye oplysninger. Denne ændring er sket for at forbedre datakvaliteten på Tilbudsportal, så visiterende sagsbehandlere i højere grad kan finde de oplysninger, de skal bruge.

Vi har fået en række henvendelser angående p-numre og CPR-numre. Med hensyn til p-nummeret skal brugere acceptere det viste p-nummer ved at klikke på dem i indberetningen. Først når man har klikket på det foreslåede p-nummer, er det valgt.

Angående CPR-numre bliver de nu indkrævet for f.eks. ledere på tilbuddene. Kravet om at indberette CPR-numre er indført for unikt at kunne identificere disse medarbejdere. Selve CPR-nummeret vises kun for den person, der indtaster CPR-nummeret i systemet. Ikke for andre brugere fra samme organisation.

Øvrige identificerede fejl og uhensigtsmæssigheder

I indberetningen har vi udover nævnte tiltag identificeret en række fejl, som kræver at der foretages en række tilpasninger af brugerfladen. Det gælder f.eks. trinnet som omhandler årsrapporter og budgetter. Vi arbejder på at udbedre fejlene og forventer at have en opdatering klar efter sommerferien. I denne opdatering vil der også være en række brugervenlighedstiltag.

De henvendelser vi har fået i supporten har været vigtige i forbindelse med at identificere fejl og uhensigtsmæssigheder. Opdager du yderligere fejl i brugerfladen, må du derfor gerne skrive til [email protected] eller ringe i åbningstiden.