Ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen

Fristen er ændret fra den 1. maj til den 1. august 2020

27-04 2020

På grund af Covid-19 er der opstået behov for midlertidigt at udskyde fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1. nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Se mere i orienteringsskrivelsen og ændringsbekendtgørelsen.