Ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen

Fristen for indberetning af årsrapport er udskudt fra 1. maj til 1. juni 2021

03-05 2021

På grund af Covid-19 er der opstået behov for midlertidigt at udskyde fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1. nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Se mere i orienteringsskrivelsen og ændringsbekendtgørelsen.