Bekendtgørelse om Tilbudsportalen 

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen er blevet revideret som følge af omlægningen til den nye portal. Læs mere om ændringerne her.

09-08 2019

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen er blevet revideret som følge af omlægningen til den nye version af Tilbudsportalen, som er idriftsat pr. 11. juni 2019. Særligt følgende ændringer kan fremhæves:

  • De oplysninger, som plejefamilier, tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd skal indberette fremgår nu af de nye bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen, hvilket tydeliggør og overskueliggør hvilke oplysninger, der skal indberettes til Tilbudsportalen. 
     
  • Tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd skal nu minimum én gang årligt indberette oplysninger om ændringer i tilbuddene til Tilbuds-portalen, medmindre ændringerne angår visse helt centrale oplysninger. Hvis det sidste er tilfældet skal ændringerne indberettes straks.
     
  • Socialstyrelsen skal ifm. indberetningen af en markering i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen. 
     
  • ”Plejefamilier” er nu nævnt eksplicit i modsætning til tidligere, hvor de var indfortolket i ordet "tilbud".


Bekendtgørelse om Tilbudsportalen er trådt i kraft den 6. august 2019.

Kort titel: BEK nr 699 af 04/07/2019
Formel titel: Bekendtgørelse om Tilbudsportalen
Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs den fulde tekst hos Retsinformation