Forsøgsordning med skift af CVR-nummer udløbet

Tilbud under socialtilsyn kan ikke længere skifte CVR-nummer i indberetningen – forsøgsordning udløbet

13-01 2022

Forsøgsordning, hvor tilbud under et socialtilsyn selv kunne skifte et CVR-nummer i indberetningen, er udløbet den 1. januar 2022. I den kommende tid vil det blive evalueret, om ordningen eventuelt skal forsætte.

Hvordan skifter et tilbud CVR-nummer?

Fremover er det kun den tilsynsførende myndighed, der kan fjerne et tilbud fra søgesiden, så det står som ophørt/ikke godkendt på Tilbudsportalen. I den sammenhæng er det vigtigt, at tilbuddet stopper med at følge det ophørte/ikke godkendte tilbud. Det gøres ved at fjerne stjernen ud for tilbuddet på tilbudslisten, så visningen af tilbuddet flyttes længere ned på tilbudslisten. Herefter sender tilbuddet en ny ansøgning til den tilsynsførende myndighed med det nye CVR-nummer.