Indsendte sager kan blive tilbagesendt til afsenderen

Såfremt indsendte sager ikke lever op til krav om oplysninger i Tilbudsportalen, kan sagerne være sendt tilbage til afsenderen. Det er derfor en god idé, at tjekke om en verserende sag hos tilsynsmyndighederne er sendt tilbage til afsenderen.

11-06 2019

I forbindelse med udviklingen af Tilbudsportalen 2.0 er der oprettet skærpede krav til nogle af de eksisterende og vigtige oplysninger, som indberettes til portalen. Dette er gjort for at understøtte en bedre kvalitet i de data, der indberettes til portalen. Det gælder blandet andet krav om indberetning af bestemte oplysninger, herunder et tilbuds CVR-nummer.

Ændringerne kan have konsekvenser for dig, som har indsendt en sag til tilsynsmyndighederne, men som tilsynsmyndigheden endnu ikke har behandlet. Hvis den indsendte sag ikke lever op til kravene, er sagen sendt tilbage til dig som afsender, og det vil være nødvendigt at indberette de manglende oplysninger og indsende sagen på ny.