Nyhed på Tilbudsportalen vedr. stikprøvekontrol

Socialstyrelsen gennemfører en stikprøvekontrol med fokus på tilbudstype og juridiske grundlag, jf. oplysningsnummer 11 i bilag 1 i bekendtgørelsen om Tilbudsportalen

20-08 2020

Orientering om stikprøvekontrol

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i lov om social service samt kapitel 5 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

På den baggrund vil Socialstyrelsen gennemføre stikprøvekontrol med indberetningen af tilbudstype og juridiske grundlag, for tilbud omfattet af § 14 a i lov om social service, som fortsat er offentliggjort på Tilbudsportalen. Stikprøvekontrollen gennemføres for at sikre, at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

I nærmeste fremtid vil Socialstyrelsen derfor kontakte en række tilbud, hvis oplysninger formodentlig ikke bør være offentliggjort på Tilbudsportalen, men som i stedet bør være offentliggjort på Plejehjemsoversigten, jf. § 14 a i lov om social service.

Du kan finde mere information om stikprøvekontrollen på Socialstyrelsens hjemmeside.

For yderligere information om stikprøvekontrollen eller spørgsmål hertil kan Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen kontaktes på tlf. 41 73 08 32 eller mail [email protected].

Ved øvrig behov for support vedr. Tilbudsportalen kan Erhvervsstyrelsens support kontaktes på [email protected] eller tlf. 72 20 00 35. Supporten har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-12.00.