Orientering om stikprøvekontrol april 2021

Socialstyrelsen igangsætter i april 2021 en stikprøvekontrol med fokus på tilbudsleders CPR-nummer på Tilbudsportalen

15-04 2021

I nærmeste fremtid vil Socialstyrelsen kontakte en række tilbud, hvis oplysninger, om tilbudsleders CPR-nummer, ikke er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i Lov om social service, samt kapitel 5 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Du kan finde mere information om stikprøvekontrollen på Socialstyrelsens hjemmeside

Spørgsmål
For yderligere information om stikprøvekontrollen eller spørgsmål hertil kan Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen kontaktes på tlf. 
41 73 08 32 eller mail [email protected].

Ved øvrig behov for support vedr. Tilbudsportalen kan Erhvervsstyrelsens support kontaktes på [email protected] eller tlf. 72 20 00 35. 
Supporten har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-12.00.