Orientering om stikprøvekontrol november 2021

Socialstyrelsen igangsætter i november 2021 en stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes indberetning af oplysninger efter oplysningsnummer 108 (Angiv, hvornår taksten er gældende for (Årstal)) i 2020, og tilbuddenes indberetning af den obligatoriske oplysning siden lanceringen af Tilbudsportalen 2.0 pr. 11. juni 2019.

19-10 2021

I nærmeste fremtid vil Socialstyrelsen kontakte en række tilbud, hvis oplysning, oplysningsnummer 108 (Angiv, hvornår taksten er gældende for (Årstal)), i 2020 ikke er indberettet, eller ikke har foretaget indberetning af oplysningen siden lanceringen af Tilbudsportalen 2.0 og dermed ikke er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i Lov om social service, samt kapitel 5 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Du kan finde mere information om stikprøvekontrollen på Socialstyrelsens hjemmeside for Tilbudsportalen – stikprøvekontrol.

Spørgsmål
For yderligere information om stikprøvekontrollen eller spørgsmål hertil kan Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen kontaktes på tlf. 
41 73 08 32 eller mail [email protected].

Ved øvrig behov for support vedr. Tilbudsportalen kan Erhvervsstyrelsens support kontaktes på [email protected] eller tlf. 72 20 00 35. 
Supporten har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-12.00.