Orientering om stikprøvekontrol oktober 2020

Socialstyrelsen igangsætter i oktober 2020 en stikprøvekontrol med fokus på VISO-leverandører på Tilbudsportalen.

15-10 2020

I nærmeste fremtid vil Socialstyrelsen kontakte en række tilbud, hvis oplysninger om hvorvidt tilbuddet har indgået kontrakt med VISO om levering af specialistydelser ikke er indberettet i overensstemmelse med de faktiske forhold eller Tilbudsportalens systematik.

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i lov om social service samt kapitel 5 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Du kan finde mere information om stikprøvekontrollen på Socialstyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål
For yderligere information om stikprøvekontrollen eller spørgsmål hertil kan Socialstyrelsens socialfaglige support af Tilbudsportalen kontaktes på tlf. 41 73 08 32 eller mail tilbudsportalen@socialstyrelsen.dk.

Ved øvrig behov for support vedr. Tilbudsportalen kan Erhvervsstyrelsens support kontaktes på support@tilbudsportalen.dk eller tlf. 72 20 00 35.  

Supporten har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-12.00.