Release notes til release 1.14.0

Fredag den 25. juni 2021 frigives release 1.14.0 på Tilbudsportalen med primært fokus på fejlrettelser

24-06 2021

Bliv opdateret på de seneste fejlrettelser og ny funktionalitet på Tilbudsportalen, som får effekt efter deploy af releasen.
For at gøre det lettere at orientere sig i oversigten har vi forkortet fejl, ny funktionalitet/forbedringer og internt identifikationsnummer således:

F = Fejl
N = Ny funktionalitet/forbedringer
TIL = Internt identifikationsnummer

Release 1.14.0

Fejlrettelser

TIL-4555 (F) Implementering af metode til at rydde op i datafejl, der til tider kan forekomme på plejefamilier.

TIL-4558 (F) Performanceforbedringer når man tilgår tilbud, så dette bør gå hurtigere. 

TIL-4603 (F) Når en myndighed laver en indberetning på et tilbud, vil sagen ikke længere kun gå til oprindelsesmyndigheden, men til den tilsynsførende myndighed som er bestemt af oprindelsesmyndigheden.