Release notes til release 1.15.0.

Mandag den 3. januar 2022 frigives release 1.15.0 på Tilbudsportalen med primært fokus på nye funktionaliteter og en enkelt fejlrettelse

13-12 2021

Bliv opdateret på de nyeste funktionaliteter og fejlrettelser på Tilbudsportalen. Bemærk, at ændringerne først får effekt efter deploy af releasen.
For at gøre det lettere at orientere sig i oversigten har vi forkortet fejl, ny funktionalitet/forbedringer og internt identifikationsnummer således:

F = Fejl
N = Ny funktionalitet/forbedringer
TIL = Internt identifikationsnummer

Release 1.15.0

Nye funktionaliteter

TIL-4634 (N) Tilføj oplysninger om tilbuddets ejerforhold - gælder for såvel ansøgere som aktive tilbud, som har et socialtilsyn som tilsynsførende myndighed. Den nye funktionalitet gør det muligt for tilbudsbruger for kommercielle private tilbud at oplyse om ejerforhold. Dette gælder dog ikke for tilbud, der drives af selvejende institutioner eller foreninger.

TIL-4635 (N) Personligt drevne tilbud kan ikke længere oprette en ansøgning på Tilbudsportalen. Og eksisterende tilbud kan ikke ændre deres virksomhedsform til en personlig dreven virksomhedsform. Det drejer sig om tilbud, som har et socialtilsyn som tilsynsmyndighed og en af disse tre virksomhedsformer:

  • Enkeltmandsvirksomheder
  • Personligt ejede mindre virksomheder (PMV)
  • Interessentskaber

Allerede eksisterende personligt drevne tilbud får lov til at fungere som normalt.

TIL-4636 (N) Som tilbudsbruger for et tilbud bliver det nu muligt at angive hovedadressen for den koncernlignende konstruktion samt tilføje virksomheder uden et tilbuds-id i både ansøgninger og i indberetninger for aktive tilbud, som hører under samme koncernlignende konstruktion som tilbuddet.

TIL-4638 (N) Det bliver nu muligt for en socialtilsynsbruger at sætte et tilbud eller en plejefamilie under skærpet tilsyn, uden at dette skal følges af et eller flere påbud.

TIL-4683 (N) Nye felter på søgesiden. Til brug for statistik er der kommet nye felter med oplysninger om p-numre, afdelingers uuid og tilsynsførende myndighed på søgesiden for tilbud samt oplysninger om tilsynsførende myndighed for plejefamilier.

TIL-4630 (N) Afklaring med hensyn til sletning af tomme tilbud uden tilknytning til myndighed. Det er nu muligt at slette tomme tilbud, dvs. tilbud der har fået oprettet en ansøgning efter at have udfyldt de to første trin i ansøgningsprocessen, hvorefter der hæftes en sagskladde på tilbuddet.

Fejlrettelser

TIL-4615 (F) Oplysninger var ikke synlige i første godkendte sag, dvs. ansøgningskladde, for en plejefamilie. Dette problem er nu løst, således at man igen kan se indberettede oplysninger på den godkendte sag.