Bliv opdateret på de seneste forbedringer og fejlrettelser på Tilbudsportalen.
For at gøre det lettere at orientere sig i oversigten har vi forkortet fejl, ny funktionalitet/forbedringer og internt identifikationsnummer således:

F = Fejl
N = Ny funktionalitet/forbedringer
TIL = Internt identifikationsnummer

Release notes for release 1.9.0 den 6. oktober 2020

TIL-4005 (N)

Der blev udviklet 7 nye trin til indberetning af plejefamilier, som kun er synlige for ansøgninger. De nye trin er "Yderligere oplysninger", "Helbred", "Egne børn", "Øvrige medlemmer i husstanden", "Erhverv", "Civilstand" og "Øvrige oplysninger".

TIL-4204 (N)

Der bliver sendt en advisering til alle myndighedsbrugere, der følger plejefamilien, efter indsendelse af en ny ændringssag.

TIL-4220 (N)

Visse oplysninger på "Voksne i familien" og "Familieforhold" samt de 7 nye trin vises kun for ansøgninger. I øvrigt vises "Ledige pladser" sektion på trin "Pladser" kun for aktive plejefamilier.

TIL-4226 (N)

Når en myndighed afviser en ændringssag på en plejefamilie, og plejefamilien genindsender sagen, bliver alle myndighedsbrugere, der følger plejefamilien, adviseret om genindsendelse af sagen.

TIL-4335 (N)

På grund af Covid-19 og travlhed hos socialtilsynene forhindrer trin "Budgetter" og "Årsrapporter" ikke længere indsendelse af indberetninger, før man har udfyldt alle obligatoriske oplysninger på de sidstnævnte trin.

TIL-4113 (N)

Logo for den ansvarlige myndighed blev ændret fra "Socialstyrelsen" til "Social og Indenrigsministeriet".

TIL-4235 (N)

Der bliver nu sendt en advisering til plejeforældrene i plejefamilien, når deres sag bliver afgjort af en myndighed.

TIL-4312 (N)

Et tilbud skal slettes, fordi det ikke skal bruges længere, men tilbuddet havde ikke fået tildelt en tilsynsførende myndighed, der kunne slette det. Dette er muligt nu. 

TIL-4321 (F)

Nogle plejefamilier fik fejl på  trin "Voksne i familien" og efter indsendelse af sager på grund af validering af ansøgninger. Dette er blevet rettet.

TIL-4281 (F)

Nogle plejefamilier har indsendt deres sager flere gange, og det har resulteret i datakorruption/fejl i computerdata. Dette er blevet rettet.

TIL-4370 (F)

Et tilbud stod som "afventer godkendelse", selvom der ikke var sager, der afventede godkendelse. Dette er blevet rettet.