Support hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er indgangen til support vedrørende Tilbudsportalen. Det betyder, at når du kontakter Tilbudsportalens support vil du i første omgang få fat i Erhvervsstyrelsen.

07-06 2019

Erhvervsstyrelsen står for den tekniske support og kan blandt andet hjælpe med spørgsmål omkring login. Hvis du har brug for socialfaglig support, videresender Erhvervsstyrelsen dig til Socialstyrelsens support.

I forlængelse af udviklingsarbejdet omkring Tilbudsportalen har Børne- og Socialministeriet ønsket at sikre en mere bæredygtig teknisk drift af Tilbudsportalen. Det er derfor besluttet, at den tekniske drift, udvikling og support af Tilbudsportalen er overført til Erhvervsstyrelsen samtidig med, at der er etableret en ny og forbedret version af Tilbudsportalen.

Børne- og Socialministeriet bibeholder myndighedsansvaret for Tilbudsportalen, og Socialstyrelsen vil fortsat have det faglige ansvar for indholdet af Tilbudsportalen 2.0.