Velkommen til Tilbudsportalen 2.0

En forenklet og mere brugervenlig Tilbudsportal.

07-06 2019

Børne- og Socialministeriet har siden 2016 arbejdet på at definere og udvikle en ny Tilbudsportal. De største ændringer i portalen er gjort for at sikre, at visiterende kommuner anvender og orienterer sig i portalen, når de skal finde et socialt tilbud eller en plejefamilie til en borger.

Når visiterende kommuner anvender Tilbudsportalen giver det leverandørerne af sociale tilbud et godt incitament til at indberette aktuelle og retvisende oplysninger til portalen, som igen giver de bedste forudsætninger for visiterende kommuner til at finde det helt rigtige sociale tilbud eller plejefamilie til borgeren – sammen får vi således den bedste Tilbudsportal!

Ændringerne i Tilbudsportalen 2.0 er foretaget på baggrund af analyse af den nuværende Tilbudsportalen og i tæt dialog med Tilbudsportalens interessenter.

Samtidig er der foretaget et række tekniske opdateringer, der ikke alle er synlige for brugerne, men som skal sikre at sikkerheden omkring Tilbudsportalen er i orden, og at portalen lever op til de standarder, der er til offentlige hjemmesider og portaler. 

Læs mere om, hvilke ændringer der er lavet i den nye Tilbudsportal i
Velkommen til Tilbudsportalen 2.0 (pdf)