Indhold start

Om os - Rusmiddelcentret

Kontakt

Adresse

Østmarken 4
2860 Søborg

Kontaktperson

Karen Rude
karude@gladsaxe.dk
Telefon: 39573900

Pladser

Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, §101a

5 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

et tidsafgrænset forløb på 10 samtaler med rusmiddelfaglig medarbejder

Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Voksne

125 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

der forudsættes en helhedsorienteret koordinering mellem sundhedsfaglig og social behandlingsindsats, samt med øvrige relevante aktører

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141

85 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

der forudsættes en helhedsorienteret koordinering mellem sundhedsfaglig og social behandlingsindsats, samt med øvrige relevante aktører

Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Børn og unge

12 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

der forudsættes et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører på rusmiddeldelen, samt en tæt koordinering til øvrige relevante aktører omkring den unge/familien

Virksomhedsoplysninger