Indhold start

Om os - Behandlingsinstitutionen Eggertshus

Kontakt

Adresse

Eggertsvej 20E
5700 Svendborg

Kontaktperson

Lene Mathiesen
eggertshus@tdcadsl.dk
Telefon: 40140976

Pladser

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

8 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Midlertidigt botilbud, § 107

0 pladser - ingen ledige

Virksomhedsoplysninger