Indhold start

Om os - Gruppe 3

Kontakt

Adresse

Elbæktoften 9
8370 Hadsten

Kontaktperson

Lene Koba
lko@favrskov.dk
Telefon: 89642530

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1

7 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Længerevarende botilbud, § 108

3 pladser - ingen ledige

Afdelingen er en del af Botilbud Handicap Elbæk

Virksomhedsoplysninger