Indhold start

Om os - Holmehusene hus 24

Kontakt

Adresse

Holmegaardsbakken 22
6950 Ringkøbing

Kontaktperson

Allison Hansen
allison.hansen@rksk.dk
Telefon: 24470731

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

6 pladser - ingen ledige

Særlige forhold

Hus 24: Er et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Der er fokus på et hverdagsliv med en rehabiliterende tilgang.

Afdelingen er en del af Holmehusene

Virksomhedsoplysninger