Indhold start

Om os - Højbo

Kontakt

Kontaktperson

Mette Kirstine Møller
mekjm@rn.dk
Telefon: 23241634

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

16 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Samarbejdsaftaler

VISO aftale

Tilbuddet er leverandør af specialydelser

Afdelingen er en del af Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke

Virksomhedsoplysninger