Indhold start

Om os - Hvide og Gule Hus

Kontakt

Adresse

Mitchellsstræde 3
2820 Gentofte

Kontaktperson

Thomas Hald Petersen
thpt@gentofte.dk
Telefon: 39756030

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

0 pladser - ingen ledige

Aktivitets- og samværstilbud, § 104

0 pladser - ingen ledige

Midlertidigt botilbud, § 107

0 pladser - ingen ledige

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

GENTOFTE KOMMUNE

Afdelingen er en del af Hvide og Gule Hus

Virksomhedsoplysninger