Indhold start

Om os - 2. sal vest

Kontakt

Adresse

Møllemærsk 24
6200 Aabenraa

Kontaktperson

Linda Graversen
lgr@aabenraa.dk
Telefon: 73766227

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

9 pladser - ingen ledige

Særlige forhold

Boenhederne er placeret i samme bygning, hvorfor personalet arbejder dels i primærteam og på tværs af boenhederne, og dermed kender beboere og personaler hinanden. Bostedets fysiske rammer giver ikke mulighed for skærmning af særlig sensitive/stimuli-udfordrede borgere.

Afdelingen er en del af Bostedet Møllemærsk

Virksomhedsoplysninger