Indhold start

Om os - Botilbuddet Søhuset

Kontakt

Adresse

Søndersøparken 9E
8800 Viborg

Kontaktperson

Mette Frølund
mk5@viborg.dk
Telefon: 93598067

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

17 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

Der er ét enkeltmandsprojekt i én lejlighed. Der er fremsendt materiale til Socialtilsynet omkring dette.

Afdelingen er en del af Psykiatri - Botilbuddene Søhuset og Sct. Jørgensvej

Virksomhedsoplysninger