Indhold start

Om os - Tårnbo/Tårnly

Kontakt

Kontaktperson

Mette Wind
m.wind@rn.dk
Telefon: 20213642

Pladser

Midlertidigt botilbud, § 107

4 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Afdelingen har 11 pladser efter §108, hvoraf tre pladser kan anvendes fleksibelt til § 107. Én plads er forbeholdt § 107.

Længerevarende botilbud, § 108

8 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Afdelingen har 11 pladser efter §108, hvoraf tre pladser kan anvendes fleksibelt til § 107. Én plads er forbeholdt § 107.

Samarbejdsaftaler

VISO aftale

Tilbuddet er leverandør af specialydelser

Afdelingen er en del af Særforanstaltninger - Sødisbakke

Virksomhedsoplysninger