Indhold start

Om os - Hus 10 E-H

Kontakt

Adresse

Aage Holms Vej 8
9800 Hjørring

Kontaktperson

Gitte Hviid Christiansen
ghch@hjoerring.dk
Telefon: 41936543

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

4 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

Målgruppen i hus 10 E-H (4 pladser): Herunder 2 aflastningsboliger og 2 skærmede boliger. I de to aflastningsboliger er der en rotationsordning, hvor de borgere som er bevilliget aflastning i samarbejde med teamet ”booker” bevillige døgn, så det passer med familiens ønsker og de andre borgere i aflastningen. Formålet med dagene i aflastningen er at have en tryg og god hverdag, mens man er væk fra familien. Dage med rutiner aktivitet og netværksdannelse. De to skærmede boliger er tiltænkt borg

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Hjørring kommune

Afdelingen er en del af Botilbud Aage Holms Vej

Virksomhedsoplysninger