Indhold start

Om os - Hus 18

Kontakt

Adresse

Aage Holms Vej 8
9800 Hjørring

Kontaktperson

Gitte Hviid Christiansen
ghch@hjoerring.dk
Telefon: 41936543

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

6 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Målgruppen i hus 18 (6 pladser): Udviklingshæmning, kognitiv og motoriske funktionsnedsættelser. Et hus, hvor borgerne har brug for en meget struktureret og forudsigelig hverdag.

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Hjørring kommune

Afdelingen er en del af Botilbud Aage Holms Vej

Virksomhedsoplysninger