Indhold start

Om os - Hus 12G-N

Kontakt

Adresse

Aage Holms Vej 8
9800 Hjørring

Kontaktperson

Gitte Hviid Christiansen
ghch@hjoerring.dk
Telefon: 41936543

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

6 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Målgruppen i hus 12G-N (6 pladser): Multiple handicaps, kognitiv og motoriske funktionsnedsættelser. Et hus, hvor borgerne sammen med den pædagogiske indsats, har brug for stor sundhedsfaglig ekspertise. Her er der et stort fokus på den sanseorienterede tilgang.

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Hjørring kommune

Afdelingen er en del af Botilbud Aage Holms Vej

Virksomhedsoplysninger