Indhold start

Om os - Hus 14 A-F

Kontakt

Adresse

Aage Holms Vej 8
9800 Hjørring

Kontaktperson

Gitte Hviid Christiansen
ghch@hjoerring.dk
Telefon: 41936543

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

6 pladser - ingen ledige

Særlige forhold

Målgruppen i hus 14 A-F (6 pladser): Hjerneskade, kognitiv og motoriske funktionsnedsættelser. Et hus, hvor borgerne værdsætter fællesskab og aktivitet, men også har brug for en rolig og forudsigelig dag.

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Hjørring kommune

Afdelingen er en del af Botilbud Aage Holms Vej

Virksomhedsoplysninger