Indhold start

Om os - Hus 16

Kontakt

Adresse

Aage Holms Vej 8
9800 Hjørring

Kontaktperson

Gitte Hviid Christiansen
ghch@hjoerring.dk
Telefon: 41936543

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

8 pladser - ingen ledige

Særlige forhold

Målgruppen i hus 16 (8 pladser): Udviklingshæmning, kognitiv og motoriske funktionsnedsættelser. Et hus, hvor borgerne værdsætter fællesskab og aktiviteter.

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Hjørring kommune

Afdelingen er en del af Botilbud Aage Holms Vej

Virksomhedsoplysninger