Indhold start

Om os - SputnikKollegiet Frederiksberg udslusning

Kontakt

Adresse

Kong Georgs Vej 65
2000 Frederiksberg

Kontaktperson

Holger Benfeldt Lund
hop@skolensputnik.dk
Telefon: 40563849

Pladser

Midlertidigt botilbud, § 107

6 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Udslusning - der kan ikke visiteres direkte til denne ydelse

Samarbejdsaftaler

VISO aftale

Tilbuddet er leverandør af specialydelser

Afdelingen er en del af SputnikKollegiet Frederiksberg

Virksomhedsoplysninger