Indhold start

Om os - Tornhuset Brunsegårdsvej

Kontakt

Adresse

Tornbjergvej 1
5220 Odense SØ

Kontaktperson

Anne-Mette Sørensen
annms@odense.dk
Telefon: 29253400

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

18 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Længerevarende botilbud, § 108

0 pladser - ingen ledige

Aktivitets- og samværstilbud, § 104

23 pladser - ingen ledige

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

ODENSE KOMMUNE

Afdelingen er en del af Tornhuset, Tornbjergvej

Virksomhedsoplysninger