Indhold start

Om os - Levefællesskabet Mervib ApS

Kontakt

Adresse

Hovedgaden 24
4571 Grevinge

Kontaktperson

Niels Christian Vibholm
ncv@mervib.dk
Telefon: 31790745

Pladser

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

7 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

Vi ønsker forældrene involveres i samarbejdet så barnet- /den unge får styrket sit selvværd og sin selvstændighed bedst muligt. Derfor tilbyder vi et forløb/indsats til forældrene som indeholder forskellige indsatser. Se mere på vores hjemmeside https://mervib.dk/ og her på tilbudsportalen.

Midlertidigt botilbud, § 107

6 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Midlertidigt botilbud er primært tiltænkt de unge voksne som overgår fra Levefællesskabet Mervibs §66 fordi vi arbejder med at følge og støtte den unge voksne til vedkommende kan klare sig selv i egen bolig. Vi har dog mulighed for at tage ind direkte til en §107

Virksomhedsoplysninger